EBS staat onaangekondigde stroomuitval toe in bepaalde buurten

De EBS is geen betrouwbare dienstverlener en maakt onderscheid (discrimineert) bij haar serviceverlening op basis van geografische afkomst van cliënten. De EBS is een gesubsidieerd staatsbedrijf en het is af te keuren dat het bedrijf zich zo onethisch opstelt tegenover zijn financiers. De EBS kiest bepaalde buurten uit om onaangekondigde stroomuitval en stroomschommelingen toe te laten. De buurten waarin de EBS stroomschommelingen en onaangekondigde stroomuitval toelaat, zijn die welke niet bekend staan om georganiseerde of spontane massaprotesten. Het zijn buurten waar volwassen personen voor een deel elke dag aan het werk zitten en een deel fulltime betrokken zijn in de opvang en opvoeding van eigen kinderen. Als voorbeeld worden genoemd Jarikaba/Uitkijk, Leidingen, Koewarasan en het Boma-gebied. Door medewerkers van callcenters die boze klachten moeten aanhoren, wordt toegegeven dat er teveel klachten uit deze buurten komen. Kennelijk is de gedachtegang bij de EBS dat rijst- en groenteplanters het in het begin toch deden zonder elektriciteit en desondanks vooruit konden komen. Waarom nu dan even niet? Aan ons is gerapporteerd dat een groot deel van vrijdag en de avond van vrijdag op zaterdag de plaatselijke bevolking verstoken was van elektriciteit. Het ging om 09.45 – 12.00 uur, enkele minuten rond 17.00 uur, 20.45 – 23.00 uur en 23.15 – 01.30 uur, inmiddels dus zaterdagochtend. Zaterdag ging het verhaal gewoon door: voor enkele minuten rond 10.00 uur, rond 14.00 voor enkele minuten en rond 19.15, 20.05 en 23.10 voor enkele minuten. Wanneer het ging om stroomuitval voor enkele minuten, werd deze gevolgd door langdurige periodes van verminderde stroomtoevoer naar de huishoudens: een deel van de lampen en apparatuur gaat dan aan, een deel gaat aan en uit en een deel gaat niet aan. In de afgelopen week is vaker hetzelfde beeld te bespeuren geweest op dinsdag en woensdag. Buurten hebben hun hele ritme moeten aanpassen, omdat er een constante vrees is voor de onbetrouwbaar geworden dienstverlening van de EBS. De klachtendienst van de EBS (472828) laat een liedje horen, terwijl men in het Engels moet aanhoren hoeveel mensen nog geholpen moeten worden. Daarna geven geduldige callcenter-medewerkers door dat er een storing is waaraan gewerkt wordt. Waarom komen er zoveel storingen voor, terwijl er geen externe oorzaken in werking zijn geweest die een impact kunnen hebben op het netwerk? Waarom zijn de stroomonderbrekingen vaker in buurten, waar het elektriciteitsnet relatief later is opgezet dus van recentere datum is? Moet de EBS niet via een SMS-alert waarschuwen dat er een stroomstoring dreigende is? Als EBS niet in staat is om veel stroomschommelingen en uitval te onderscheppen en te waarschuwen, dan heeft EBS haar netwerk niet onder controle en niet afgestemd op de technologie van deze tijd. Dat is een punt waar de EBS in moet investeren. De salarissen bij de EBS zijn over alle linies zeer hoog. Dan nog lezen we dat er loonsverhogingen worden gevraagd door de bond? Loonsverhogingen gaan gepaard met een verhoogde productiviteit. Is er sprake van een verhoogde productiviteit? Met de lage kwaliteit van de geleverde dienst kan dat nooit het geval zijn. Wel zou het mogelijk zijn middels uitbestedingen. De bond en de directie van EBS moeten, in een situatie van schaarse middelen waar leningen niet gewenst zijn, overeenkomen dat de al hoge salarissen voor een bepaalde periode bevroren worden en dat geïnvesteerd wordt in het netwerk, waardoor buurten niet gediscrimineerd worden. De verhoogde subsidies van de overheid moeten gestopt worden in de dienstverlening. In de ontwerpbegroting van 2013 lezen we dat NH als doel heeft het opzetten, reviseren en uitbreiden van elektrische centrales en het koppelen van de distributienetten van verschillende dorpen die niet ver van elkaar liggen om de efficiëntie te verbeteren voor SRD 21 miljoen. Ook is er een begrotingsartikel met betrekking tot straatverlichting voor ca SRD 4 miljoen. De betaling van de openstaande brandstofrekening van de NV Energie Bedrijven Suriname zal via de begroting van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen worden voldaan. Een deel van het bedrag zal door dividend Staatsolie worden gesubsidieerd. Hiervoor is er een bedrag van SRD 100 miljoen opgebracht. Het vervangen en het in stand houden van elektrische centrales van 129 dorpen in het binnenland, hetgeen ontwikkeling en economische groei teweeg brengt, is een ander begrotingspost voor 5 miljoen SRD. Over stroomuitvallen en stroomschommelingen is direct noch indirect iets te lezen in de begroting. Wel zijn er plannen aangaande verbetering van de transmissie en distributie die zodanig algemeen en vaag zijn dat niet direct valt af te leiden dat de implementatie daarvan zal leiden tot een eliminatie van de huidige onbetrouwbaarheid. Deze maatregelen hebben betrekking op met name de plannen die er zijn voor het binnenland. Hetzelfde kan gesteld worden van het project te ‘Het vertrouwen’ dat gericht is op de opwekcapaciteit en bedrijfszekerheid.  In hoeverre gaat het probleem, dat een deel van de cliënten heeft met onaangekondigde stroomuitvallen en stroomschommelingen, het staatsbedrijf wat aan? De EBS heeft plannen om nieuwe powerplants te bouwen. Waar? Waarschijnlijk in het binnenland. De EBS moet leren alle cliënten op een klantvriendelijke wijze te behandelen. Het bedrijf moet aandacht besteden aan de stroomuitvallen en stroomschommelingen die voor veel schade zorgen.

error: Kopiëren mag niet!