Stichting Palither: Vijfde opleiding past-life-therapeut in aantocht

Gezien de vaak opmerkelijke resultaten van de behandelmethode is er een groeiende belangstelling voor past-life-therapie (PLT). In PLT ligt het accent op de behandeling van nawerkingen van vaak oude traumatische gebeurtenissen en op relatieproblemen. De belangstelling is er bij mensen met psychische en chronisch fysieke klachten, maar ook bij hulpverleners in de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Het mag dan ook niet verbazen dat de Stichting Palither al veertien jaar actief in Suriname en de tijd rijp acht voor een nieuwe opleiding tot past-life-therapeut. Deze vijfde opleiding start op 27 oktober en zal, net als PLT 4 (2007 – 2009), anderhalf jaar in beslag nemen en een aantal therapeuten aan de Surinaamse samenleving afleveren.

Het bijzondere en unieke van PLT is de benadering van problemen bij mensen die naast een verstandelijk, emotioneel en lichamelijk aspect ook een spirituele dimensie hebben, die in de reguliere gezondheidszorg nauwelijks of geen aandacht krijgt. Symptomen van een klacht of probleem worden in PLT beschouwd als waarschuwingssignalen; niet de symptomen worden bestreden, maar gezocht wordt naar de onderliggende oorzaak, alwaar ook gewoonlijk de oplossing van het probleem blijkt te liggen. Dat die oorzaak kan liggen in een zeer traumatische gebeurtenis in het verleden (een vorig leven), wordt daarbij niet uit de weg gegaan.

Zoals dat ook in vorige opleidingen het geval was, zal de opleiding worden begeleid door een hoofddocent en een team van tien lokale therapeuten als docenten en mentoren. Dr. Ronald van der Maesen treedt weer op als hoofddocent. Hij heeft, verdeeld over de jaren 1963 tot heden, ruim 12 jaar in Suriname gewoond en gewerkt. Na zijn studie klinische psychologie en promotie tot doctor in de humanistiek heeft hij in Suriname vier opleidingen tot past-life-therapeut geleid en drie cursussen persoonlijke groei gegeven. In 2002 publiceerde hij samen met een collega het Handboek Reïncarnatietherapie. In mei 2010 verscheen zijn boek Terugkeer van de ziel naar een vierdimensionaal mensbeeld. In september jongstledenvolgde Ontmoeting met reïncarnatietherapie; Een nieuwe weg naar geestelijke gezondheid. Beide boeken, in de aanstaande opleiding voorgeschreven literatuur, zijn in Suriname verkrijgbaar. Zijn proefschrift, met daarin verslagen van vier onderzoeken naar het effect van PLT, waaronder één onderzoek in ons land, heeft hij enkele jaren geleden aan de minister van Volksgezondheid aangeboden.

Er is in ons land ruime belangstelling voor deze opleiding. Sinds de aankondiging ervan in juni 2012 meldden zich al snel 25 kandidaten, die als student de opleiding willen volgen. Voor enkele kandidaten is er nog plaats, mits zij zich voor 10 oktober melden bij de coördinator Cecilia Manichand op het secretariaat van Stichting Palither Suriname, telefoonnummer 440036.Als toelatingseis wordt gesteld middelbaar, hoger of daaraan gelijkgesteld onderwijs. Voor meer info over PLT kunnen belangstellenden terecht op: www.palither.webs.com

 

error: Kopiëren mag niet!