Overdracht pompgemaal Havenbeheer aan OW

Op vrijdag 28 september heeft de overdracht plaatsgevonden van het beheer van een pompgemaal, dat in opdracht van NV Havenbeheer Suriname op het haventerrein is gebouwd, aan het ministerie van Openbare Werken (OW). Het pompgemaal draagt niet alleen zorg voor de ontwatering van het havengebied, maar ook voor die van het gebied ten noorden en ten zuiden van de Willem Campagnelaan tot de rotonde van Poelepantje. De bouw van het pompgemaal is onderdeel geweest van de aanleg van ongeveer
15000 m² verharde opslagterrein en de aanleg van weginfrastructuur op het Nieuwe Havencomplex en heeft Euro 1.214.000 gekost.
Zowel de waarnemend directeur Civil-Technische Werken van (OW), Ing. Malvin Foen A Foe, die namens het ministerie het protocol van overdracht tekende, als de directeur John Defares van Havenbeheer Suriname, spraken de verwachting uit dat het pompgemaal adeqaat zorg zal dragen voor een goede ontwatering van het gebied.

error: Kopiëren mag niet!