Minister ATM ontving buitenlandse organisaties voor kennismaking

Minister Michael Miskin van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, heeft op maandag 8 oktober 2012 in afzonderlijke gevallen, de vertegenwoordigers van de Europese Unie (EU)en de Pan Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) ontvangen voor kennismaking. Bij deze gelegenheid heeft de minister met de vertegenwoordiger van de PAHO in ons land, de heer Guillermo Troya, van gedachten gewisseld over een eventuele samenwerking met de PAHO aan de bedrijfsgezondheidszorg in ons land. De bescherming en bevordering van gezondheid en welzijn van de werkende mens stelt het ministerie centraal. Dit is de reden waarom het ministerie het accent in deze regeerperiode o.a. legt op de preventie van bedrijfsongevallen en beroepsziektes. Het ministerie zal alles doen om de arbeidsomstandigheden in ons land te verbeteren door adequate normen te doen hanteren op de werkvloer. Hierbij kan het ministerie goed gebruik maken van de aangeboden ondersteuning van de PAHO.
Met mevrouw Esmeralda Hernandez Aragones, de Chargee d’affairs van de EU, heeft de bewindsman van gedachten gewisseld over de voornemens van het ministerie op het gebied van werkgelegenheid. De stimulering van klein ondernemerschap en vakscholing werd o.a. besproken. De minister belichtte ook de doelstellingen van de verschillende werkarmen van het ministerie: Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), Suriname Hospitality and Tourism Training Center (SHTTC) en Raad voor Coöperatiewezen (Raco).De EU wil nagaan hoe ze ons land kan ondersteunen in projecten die vooral jongeren kansen zullen bieden op de arbeidsmarkt.
De EU- delegatie bestond uit: mevrouw Esmeralda Hernandez Aragones en de heren Louise Pedro Mattew en Peter Marien. De minister werd bij deze ontmoetingen bijgestaan door directeur, Steven Relyveld en onderdirecteur juridische en Internationale Zaken Jimmy Belfor.

error: Kopiëren mag niet!