DNA spreekt zich uit over financiering internationaal terrorisme

Het parlement buigt zich vandaag in openbare vergadering over de ontwerpwet houdende goedkeuring van de toetreding van Suriname tot de “International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism”. De conventie kwam in 1999 tot stand in New York.  Het verdrag levert een belangrijk bijdrage tot bestrijding van het internationaal terrorisme. De gebeurtenissen van 11 september 2001 hebben de noodzaak van een dergelijk  verdrag nogmaals benadrukt.  In dit verdrag wordt onder financiering van terrorisme verstaan het opzettelijk verwerven of voorhanden hebben van fondsen of het opzettelijk verschaffen van fondsen ten behoeve van het plegen van misdrijven zoals genoemd in de wet en het plegen van misdrijven met de dood tot gevolg of zwaar lichamelijk letsel aan personen die geen deel uitmaken van een gewapend conflict. Met de toetreding tot dit verdrag verplichten de partijstaten zich tot het strafrechtelijk optreden tegen genoemde vormen van terrorisme. Tegelijkertijd vormt dit verdrag een basis voor  samenwerking tussen de partijstaten. Met dit verdrag wordt ook een duidelijk signaal afgegeven aan terroristen en terroristische organisaties dat zij in deze staten niet zullen ontkomen aan vervolging en berechting.
Het internationaal verdrag ter bestrijding van het financieren van terrorisme  zet een lange reeks van verdagen en protocollen voort  op het terrein van de bestrijding van het terrorisme. Zo is onder andere op 14 september 1963 het verdrag tot stand gekomen in Tokyo inzake vervolging van strafbare feiten en bepaalde handelingen begaan aan boord van luchtvaarttuigen. Voorts het verdrag dat op 16 september 1970 tot stand is gekomen te Den Haag betreffende het strafbaar stellen en vervolgen van het wederrechterlijk in zijn macht brengen van luchtvaarttuigen en het verdrag dat op 21 september 1973 tot stand is gekomen te Montreal tot de bestrijding van wedderrechterlijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van  de burgerluchtvaart. Ook kan worden genoemd het op 14 september 1973 tot stand gekomen verdrag in New York inzake de bestraffing van misdrijven tegen international beschermde personen. De commissie van rapporteurs die de behandeling van deze wet heeft voorbereid, wordt geleid door AC-assembleelid Ronny Brunswijk  en bestaat verder uit de leden Chandrikapersad  Santokhi (NF), Oesman Wangsabesari (MC), Arthur Tjin-A-Tsoi (NF), Mohammed Abdoel (MC), Remi Tarnadi (MC) en Hendrik Sakimin (VA).

error: Kopiëren mag niet!