Herbouw afgebrande lokalen Eduard Cabellschool blijft uit

‘Zo kunnen we niet verder’, zegt DNA-lid Theo Vishnudatt. 8 maanden na de verwoestende brand die een  hele vleugel van de Eduard Cabellschool in de as legde, is er nog steeds geen aanvang gemaakt met de herbouw. Dit legt een extra druk op de werkzaamheden van de schoolleiding en veroorzaakt ook nog veel onbegrip en irritaties bij gedupeerde leerlingen en hun ouders. Het opzetten van
het uit 2 bouwlagen bestaande nieuwbouw is ook al gegund. De oplevering
zou eind november moeten plaatsvinden, maar er is nog niet eens een
aanvang gemaakt. Bij de brand gingen alle praktijkattributen verloren,
waaronder textiel, computers en elektrische apparatuur.
Door het tekort aan lokalen en als noodoplossing worden sindsdien elke schooldag 3 klassen per bus naar Bolletrie Hee getransporteerd voor het volgen van lessen. Ook worden leerlingen vervoerd naar de L.A. Simonsschool en de
Oranjeschool voor het volgen van praktijklessen. ‘Natuurlijk zorgt dit
alles voor veel ongerief en is er mogelijk ook sprake van een negatieve
invloed op hun studieprestaties. Ouders hebben het liefs dat hun
pupillen tijdens schooluren op een locatie blijven. Door het over en
weer vervoeren van hun kinderen leven zij dagelijks in voortdurende
onzekerheid met betrekking tot hun veiligheid. Van onderwijsautoriteiten
heb ik bij navraag vernomen dat spoedig gestart gaat worden met de bouw.
Hopelijk kunnen de gedupeerde leerlingen begin volgend jaar in de nieuw
opgezette lokalen en in hun eigen vertrouwde omgeving hun studie
voortzetten. Ik ga deze kwestie wel onder de aandacht van de regering
brengen tijdens de komende begrotingsbehandeling.’

error: Kopiëren mag niet!