Meer dan 100 boeren hebben Agrarisch Kredietfonds al geraadpleegd

In de afgelopen 5 jaren heeft het Agrarisch Kredietfonds (AKF) meer dan 100 boeren geholpen met kredieten. Via de beheerder van het fonds, de Landbouwbank, zijn ruim 150 kredieten verstrekt aan boeren. 15 ingediende projecten zijn afgewezen. Het AKF is ingesteld door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ten behoeve van kleine en middelgrote landbouwbedrijven. Met een rentepercentage van 6,75% kunnen rijstboeren maximaal SRD 800.000 lenen en groente- en fruittelers maximaal SRD 200.000. Het fonds is door de vorige regering ingesteld uit verdragsmiddelen van Nederland. Het fonds is SRD 17 miljoen groot. Daarvan is SRD 9 miljoen voor de rijstboeren en SRD 8 miljoen voor de andere agrarische bedrijven. Het AKF wordt sinds kort voorgezeten door Rudy Soerodimedjo. De Landbouwcoöperatie Kwatta heeft na lang onderhandelen met het bestuur van de AKF gerealiseerd gekregen dat ze als intermediair kunnen dienen voor de kleine groente- en fruitteler in stad en district.

error: Kopiëren mag niet!