Verdediging Siemah Construction heeft geconcludeerd

Advocaat Stanley Marica, die de vier unit-houders van het winkelcentrum Kersten vertegenwoordigt in het kort geding dat is aangespannen tegen Siemah Construction, zegt aan Dagblad Suriname dat de tegenpartij gisteren schriftelijk heeft geconcludeerd. De raadsman wilde niets prijsgeven over de inhoud die de tegenpartij naar voren heeft gebracht. Op 11 oktober is Marica aan de beurt om namens zijn cliënten het verweer naar voren te brengen dan wel aan te voeren. De raadsman heeft deze zaak dinsdag 25 september 2012 ingediend bij de rechter. De unit-houders gingen over tot deze stap, omdat de eigenaar van het pand hen heeft aangezegd hun huurcontract per 1 januari 2013 niet te zullen verlengen.
‘De bedoeling van dit proces is om een economische rechtsonzekerheid weg te werken en om te zetten in een economische rechtszekerheid’, zei de raadsman. Het contract van de unit-houders loopt tot en met 31 december en zal niet verlengd worden. Als gevolg hiervan zullen de huurders de units moeten ontruimen. Volgens Marica hebben de huurders heel wat investeringen gepleegd voor de komende kersttijd. ‘Als ondernemer verkeer je in rechtsonzekerheid.’
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!