Bond EBS bereid actieverscherping voor

De vakbond bij de NV EBS zal vanaf vandaag haar acties verscherpen. Wat de actieverscherping inhoudt, wilde  bondsvoorzitter Steve Geerlings niet kwijt. De halsstarrige houding van de EBS-directie noodzaakt de bond haar strategie te wijzigen, deelde Geerlings gisteren mee in gesprek met Dagblad Suriname. De directie weigert invulling te geven aan de afspraak met de bond betreffende bijstelling van de achterhaalde lonen. De bond hanteert het inflatiepercentage van het Algemeen Statistiekbureau voor het bijstellen van de lonen met 15%.  De directie heeft echter haar twijfels over de juistheid van de ABS-cijfers. ‘Dit is frappant, daar het uitgerekend EBS-financieel-directeur Duisker is geweest, die in de hoedanigheid van adviseur van de bond van Rosebel Goldmines, wel gewerkt  heeft met het ABS-inflatiecijfer bij de cao-onderhandelingen met de Iamgold-directie.’ Het bestuur zegt in een persbrief op haar standpunt te blijven dat de inflatiecijfers van het ABS algemeen aanvaard zijn als het uitgangspunt bij cao-onderhandelingen en dat de EBS’ers, die ook deel uitmaken van de samenleving, onder dezelfde stijgingen van de kosten voor levensonderhoud gebukt gaan. Hun salaris is immers ook onderhevig aan inflatie.
‘Wij naderen het eind van het jaar 2012 en hollen achter de inflatie van 2011 aan, met daaraan gekoppeld de inflatie van dit jaar die nu al gesteld wordt op 4,3 %. De directeur vraagt op vrijdag 21 september om een schorsing van de onderhandelingen. Na 7 maanden vanaf indiening van het pakket tot heden is de werkgever niet rond met het becijferen en weigert in te gaan op het voorstel van de bond om een voorlopige uitkering vooruitlopend op het definitieve, met als uitgangspunt een percentage aan looncorrectie die de directie in gedachten heeft, aan de leden te verstrekken. De directie heeft zelfs nagelaten om, zoals afgesproken, binnen een vooraf bepaalde periode (uiterlijk woensdag 26 september), de bond te informeren omtrent de mogelijkheid tot uitvoering van haar voorstel en dit is typisch haar handelswijze naar het bestuur toe. De ontwikkelingen zijn op donderdag 27 september aan de algemene ledenvergadering voorgelegd, waarbij is besloten dat er reeds lang is gewacht op resultaten en om dit onbehoorlijk gedrag (miskenning van het bestuur) van de werkgever niet meer te accepteren.’ Unaniem is besloten om in beraad te gaan op vrijdag 28 september.
‘De kwestie van de studietoelagen is ook gebruikt als middel om de medewerkers die zich aandienden bij de werkgever voor een voorschot op hun salaris ter voorbereiding van hun kinderen voor het schooljaar, af te schepen met de mededeling dat het niet nodig zou zijn, omdat de studietoelagen uitbetaald worden, hetgeen tot heden niet heeft plaatsgevonden. Gezien de grote toeloop van medewerkers naar de afdeling Human Resource Management, voor het aanvragen van voorschotten, moet het de werkgever duidelijk zijn dat de medewerkers de situatie niet meer aankunnen. Het bestuur betreurt het dat er op deze manier aandacht moet worden afgedwongen van de werkgever, maar benadrukt dat de medewerkers van de EBS ook deel uitmaken van de samenleving die dagelijks geconfronteerd wordt met de steeds stijgende kosten van levensonderhoud.’

error: Kopiëren mag niet!