Minister Miskin ontving TTWOS voor kennismaking

Minister Michael Miskin van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) heeft het bestuur van de Telegraaf en Telefoon Werknemers Organisatie Suriname (TTWOS), onder voorzitterschap van de heer  Wilfried  Meyer, ontvangen voor kennismaking. Deze vakbond staat in de samenleving bekend als de bond bij Telesur. Bij deze gelegenheid is er van gedachten gewisseld over actuele arbeidsvraagstukken, waaronder het fenomeen van contractarbeiders en uitzendkrachten. Volgens de bond is dit fenomeen ook waar te nemen bij Telesur. De bond heeft nog geen standpunt ingenomen hoe om te gaan hiermee, maar is solidair met deze arbeidskrachten.  Op het ministerie werd een beroep gedaan om in het algemeen deze krachten te beschermen tegen uitbuiting. De bewindsman verzekerde de bond dat heel voortvarend gewerkt wordt aan de conceptwet “Terbeschikkingstelling arbeidskrachten door intermediairs”.  Deze wet zal uitzendkrachten en contractarbeiders niet alleen bescherming, maar ook sociale zekerheden bieden. De minister hield de bond voor dat over dit concept de vakbeweging, het bedrijfsleven en de overheid nog in overleg zijn binnen het Arbeidsadviescollege (AAC). Pas wanneer partijen overeenstemming bereiken, zal het traject van goedkeuring door de Raad van Ministers, de Staatsraad en het parlement worden ingezet. Het bestuur van TTWOS is op 11 augustus aangetreden als nieuw bestuur voor een zittingsperiode van 3 jaar.

error: Kopiëren mag niet!