John Koorndijk terug van training in Amerika

John Koorndijk, rayoninspecteur te Lelydorp, is samen met 34 afgevaardigden uit verschillende landen naar Amerika geweest. De totale delegatie vertoefde aldaar van 7 juni tot 20 juli 2012. Het betrof een korte studieopdracht. Koorndijk werd door de universiteit van Suriname afgevaardigd. Dr. H. Berggraaf, beleidsadviseur van het ministerie van Onderwijs tevens lid van de Taskforce, heeft daartoe de nodige ondersteuning verleend. Veel van de overige deelnemers wisten in het begin niet waar Suriname eigenlijk ligt. Bij zulke evenementen is het van groot belang dat de deelnemers naast het Nederlands ook tenminste een andere taal machtig zijn.
In de America’s en het Caraibisch Gebied spreekt men veel Engels, Spaans en soms ook Frans. Je moet de taal beheersen en wel zodanig dat je ook daarin kan communiceren. Bij de afvaardiging moet men daar terdege rekening mee houden. Een studieopdracht of een training volgen in het buitenland is altijd zwaar.  Men werkt met een strakke planning en het programma is ook goed uitgezet. Het is in elk geval geen uitstapje. Het thema van de studie was: ‘Begeleiding van kinderen tot het volgen van onderwijs’. Koorndijk zegt dat deze training voor hem leerrijk was. Hij is heel blij dat de keuze op hem is gevallen en dat hij op deze wijze zijn land mocht uitdragen. Hij blikt tevreden terug en zegt heel trots dat zo een training je visie aanmerkelijk verruimt. Bij de afsluiting hebben alle deelnemers een certificaat uit handen van de programofficier, mevr. Elizabeth Latham, meegekregen.

error: Kopiëren mag niet!