Toenemende belangstelling boeren voor kassenteelt

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bekijkt mogelijkheden om landbouwboeren met middelen uit het Agrarisch Kredietfonds te helpen een succesvolle overstap te maken van de traditionele veldteelt naar de moderne kassenteelt. Ook worden opties bekeken om kredieten bij de Landbouwbank los te krijgen voor de boeren. LVV-coördinator Kwatta Warsodikromo zegt dat LVV er alles aan doet om de boeren bij te staan. De belangstelling voor de kassenteelt is gigantisch. Er zijn dagelijkse meldingen van 3 tot 4 boerengezinnen bij LVV Kwatta, die bereid zijn die overstap te doen. Maar zij ontberen de middelen. Warsodikromo legt uit dat LVV Kwatta werkt met een standaard surisombra kas van  8 bij 15 die ruim SRD 7000 kost, compleet met pompen en een durotank.
Vorige week werd de eerste tomatenoogst binnengehaald uit de eerste kas die geplaatst is op Houttuin, zegt Warsodikromo. De tomatenaanplant leverde na een groei van 7 weken ruim 1500 kilo tomaten op.  We proberen een lening van circa SRD 35000 zonder onderpand voor ze los te krijgen.  Deze investering wordt gepleegd voor de hele grote kassen van 18 bij 80, zegt de LVV-coördinator. Maar zover is het nog niet. Behalve Houttuin zijn er ook goede resultaten van de kassenteelt in Nickerie. De toevoeging van padiekafas heeft de plantengroei in de kassen in dit district versneld en een enorme oogst opgeleverd. De padiekafas blijkt een goede voeding te zijn. De toevoeging van de padiekafas wordt nog proef gedraaid in het rijstdistrict, zegt Warsodikromo.
In Apoera zijn er ook uitstekende resultaten geleverd. Daar telen de boeren voor eigen gebruik in kleinere kassen van 5 bij 10 waarvoor de investering ruim SRD 2,500 is. De teelt in de kleine kassen heeft aardig wat antroea,  kool en boulanger opgeleverd. De productie was zodanig dat er overschotten waren die op de markt zijn verkocht. Boeren die de overstap doen, krijgen voorlichting en worden individueel begeleid in de nieuwe teeltmethode.

error: Kopiëren mag niet!