Alle basis- en voj-leerlingen verzekerd door Minov

Als reactie op een bericht in één der dagbladen waarin wordt gesteld dat schoolkinderen niet verzekerd zijn per 1 oktober,  heeft het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) een verklaring de deur doen uitgaan. Daarin heeft het Minov vermeld dat de regering onlangs heeft besloten om het inschrijfgeld en de ouderbijdrage voor het schooljaar 2012/2013 voor de basis- en voj-scholen af te schaffen. Deze maatregel geldt voor zowel de openbare als de bijzondere scholen.  Ook hebben de besturen van de bijzondere scholen en het ministerie van Onderwijs op 28 augustus 2012 overeenstemming bereikt over de wijze van subsidiëren.  Het inschrijfgeld en de ouderbijdrage per leerling worden in tranches gestort op de bankrekeningen van de stichtingen, aangesloten bij de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs (Fibos). Het ministerie van Financiën heeft dinsdag de eerste tranche van het te storten bedrag overgemaakt. De tweede tranche wordt in januari 2013 gestort op de rekeningen van desbetreffende scholen.
Alle schoolleiders van openbare glo- en voj-scholen zijn de vorige week opgeroepen om een kwitantie ten behoeve van de ‘betaling bijdrage inschrijfgeld’ te tekenen. Schoolleiders konden zich tot en met zaterdag 22 september 2012 wenden tot het directoraat Onderwijs voor het tekenen van deze kwitantie. De uitbetaling geschiedt eveneens in tranches. De tweede tranche van uitbetaling geschiedt in januari 2013. Met betrekking tot de verzekering heeft het Minov besloten om alle leerlingen van de basisscholen en voj  collectief te verzekeren; hetgeen inhoudt dat de leerlingen per 1 oktober volledig verzekerd zijn. De scholen hoeven dus hun leerlingen niet meer zelf te verzekeren. Het Minov hecht erg veel waarde aan het belang van goed en gedegen onderwijs en ook aan de voortgang van het onderwijsproces, waarin het kind centraal staat. Het ministerie is ervan overtuigd dat zij van alle schoolleiders de nodige ondersteuning zal krijgen en dat zij zich creatief zullen opstellen bij het voortdurend werken naar oplossingen voor een werkbare situatie voor alle betrokkenen.

error: Kopiëren mag niet!