50 studenten op veldexcursie Celos

In het kader van de 45ste verjaardag van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (Celos) hebben 50 studenten gedurende de afgelopen drie weken concreet kennis gemaakt met het werken in de bos- en natuursector. Tijdens  driedaagse veldexcursies naar  de onderzoekslocaties in respectievelijk Boven Suriname ( Pamboko, Lespansi en Pokigron), Bigipan, Kabo en Mapane hebben de  studenten fysieke ervaring kunnen opdoen. De activiteiten zijn naast de bijdragen van het Celos gefinancierd door het CBN- fonds dat door Tropenbos Suriname wordt beheerd. Met deze excursies hebben de bos- en natuurstudenten van het Natin (Landbouw,  Bosbouw – Toerisme en Productie), de universiteit (Agrarische Productie en Milieuwetenschappen), IOL (Biologie) en PTC (Agribusiness)  praktische ervaring kunnen opdoen. De reguliere onderzoeksactiviteiten van het Celos op het gebied van bosbouw, biodiversiteit en agroforestry werden gesimuleerd, om de studenten zo puur mogelijke ervaringen te bezorgen.
Bij het bosbouwonderzoek te Mapane en Kabo is het bos geïnventariseerd. Verder was er een demonstratie van duurzame houtkap bij het gecertificeerd houtbedrijf ETS. Daar hebben de studenten het proces van het oogsten van bomen in de praktijk mogen meemaken. Tevens hebben de studenten een onderdeel van het systeem Multidisciplinary Landscape Assessment (MLA), dat het Celos in het Carolina-gebied heeft toegepast, mogen uitvoeren. In het Bigipan-gebied  is er een biodiversiteitsonderzoek gedaan. De studenten hebben ervaring mogen opdoen in vegetatieopname, onderzoek naar vis- en vogeldiversiteit en de kwaliteit van het zwampwater. De bepaling van biomassa van gras in de zwamp voor de schatting van de carbonwaarde was daarbij één van meest interessante activiteiten.
Agroforestry-onderzoek wordt uitgevoerd in gemeenschappen in het binnenland van Suriname, waarbij participatieve onderzoeksmethoden zoveel als mogelijk worden toegepast. De activiteiten hebben plaatsgevonden in de dorpen Pamboko en Pokigron. De studenten hebben meegedaan met het onderzoek in de kostgronden en de verwerking van de daaruit voor verkoop bestemde producten. Het onderzoek naar waardetoevoeging van ‘non timber forest products’ is nu in opmars. De studenten hebben zich georiënteerd op de productieverbetering alsook  op mogelijke marketingstrategieën van o.a. cassaveproducten en maripa- en amanaolie. Het waren geslaagde studiedagen waarbij de nadruk is gelegd op het eigenlijke veldwerk.

error: Kopiëren mag niet!