Kraanwater voor bewoners Okrodam

Na jarenlang wachten, is gisteren de eerste aanzet gegeven voor het aanleggen van waterleiding te Okrodam. Door de Surinaamse Waterleidingmaatschappij (SWM) wordt ernaar gewerkt dat de bewoners binnen een week al voorzien zijn van leidingwater. Het aanleggen van waterleidingbuizen was vereist. Bij de asfaltering van de Okrodam is geen rekening gehouden met de buizen in de grond. Er werd geasfalteerd op plekken waar zich buizen bevonden. In de jaren tachtig viel er nog water uit de kraan. Hierna volgde de misère. NDP-assembleelid Amzad Abdul zegt dat straten die verafgelegen liggen, een structureel drinkwaterprobleem hebben. Er werd een inventarisatie gemaakt met al deze straten. In samenwerking met de SWM worden deze straten gefaseerd aangepakt. De SWM had toegezegd wel de middelen ter beschikking te hebben om de diverse straten te kunnen voorzien van water. ‘En de verschillende streefdata worden gehaald ook’, sprak Abdul.
Okrodam werd als probleemgebied aangehaald tijdens een vergadering te Saramaccapolder. ‘Er was toevallig iemand van Okrodam erbij.’ Aan hem werd voorgesteld een vergadering te Okrodam voor te bereiden. Dit vond de afgelopen week donderdag plaats. Hier werd aan de bewoners de mogelijkheid geboden hun problemen aan te kaarten. ‘Het is fantastisch wanneer je zo gestructureerd te werk gaat. Op deze wijze kan je de doelen het beste realiseren’, aldus Abdul.
De straten die volgens de lijst al voorzien zijn van leidingwater, zijn Domburg Derde Zijstraat, Karantempelweg (een zijstraat van de Zwampweg), het achterste gedeelte van De Craneweg, Reeberg Zuid- Tweede Zijstraat, Tamansarie (een zijstraat van de Poerwodadiweg), de Soekoredjoweg, de Poerworedjostraat, de Sidodadiweg, de Maripalaan en de Ramcharanweg. Bijkans 8 straten resten nog om voorzien te worden van leidingwater. Dat zal de volgende maand gerealiseerd worden.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!