Suriname daalt naar 114de plaats concurrentiekracht economieën wereldwijd

“Wij mogen absoluut niet tevreden zijn”
Suriname is van 144 landen gedaald naar de 114de positie op de lijst van meest concurrerende economieën wereldwijd, gepubliceerd door het World Economic Forum (WEF) in september 2012. In het rapport van 2011-2012 kon Suriname nog de 112e plaats bemachtigen met dezelfde puntenscore van 2012 tussen 1 en 7 van 3.7. WEF let bij de samenstelling van zijn rapport op onder meer infrastructuur, financiële markten, gezondheidszorg, onderwijs, instituten en innovatie. De oorzaken van de terugval van Suriname zijn niet duidelijk, echter staat vast dat corruptie, bureaucratie bij de overheid, innovatie en onderwijs de positie negatief beïnvloeden. “Wij mogen absoluut niet tevreden zijn. We waren het vorige jaar op 112 en nu twee plaatsen lager. Dat is geen goed nieuws voor ons land. We zullen hier enorm hard aan moeten werken, zowel overheid als de private sector en onze samenleving als geheel. Het is duidelijk dat we onderaan de lijst bengelen en de grote uitdaging is dat we orde op zaken moeten stellen en deskundigheid boven politieke loyaliteit zullen moeten zetten”, zegt parlementariër Carl Breeveld desgevraagd.
De DOE-parlementariër vindt voor de efficiëntie bij de overheid dat minder ministeries nodig zijn. “Bureaucratie tegengaan betekent ook dat elk departement een visie en doelstellingen heeft die ondergeschikt zijn aan de visie en doelstellingen van de regering. Elk ministerie moet duidelijke taken en bevoegdheden hebben. Bij het invullen van ministersposten dienen we eerst te kijken naar het profiel waar iemand aan moet voldoen. Een positieve ontwikkeling is dat vergunningen nu iets gemakkelijker kunnen worden verkregen, alsmede een verkorting van tijd bij de oprichting van een nv. Deze ontwikkelingen zijn kennelijk nog niet in het rapport verwerkt.” Om corruptie te bestrijden denkt Breeveld aan het versterken van Clad en de Rekenkamer, het instellen van een ombudsbureau en het aannemen van een anti-corruptiewet en een wet op openbaarheid van bestuur. “De resultaten in dit WEF-rapport stellen onomstotelijk vast hoe triest het met ons op het vlak van corruptie is gesteld. Maar ook op de anti-corruptieindex van Transparency International. Urgentie is op dit vlak dus geboden”, zegt Breeveld.
De DOE-voorzitter vindt de ontwikkeling rond een Instituut voor Toegepaste Technologie (Intec) evenals een computercentrum bij de Anton de Kom Universiteit en het Telesur Multimedia Innovation Laboratory (TMIL) positief. “Echter zullen er veel meer middelen en deskundigen beschikbaar gesteld moeten worden om meer resultaat hieruit te halen. Daarnaast moet het innovatie- en technologiebeleid van de regering in zijn algemeenheid veel concreter vorm krijgen.” In het WEF-rapport staat immers dat innovatie, technologie en onderwijs in Suriname benedenmaats zijn. Breeveld is ook benieuwd naar de uitvoering van modellen aangedragen door de Commissie Onderwijsvernieuwing en de minister van Onderwijs. Op de WEF-lijst completeren Zwitserland, Singapore, Finland, Zweden en Nederland de top 5. Duitsland en Amerika staan respectievelijk op 6 en 7, terwijl China goed is voor 29 en Brazilië de 48ste plaatst bezet. Ons buurland Guyana staat op plek 109.

error: Kopiëren mag niet!