08 september – International Literacy day

Onderwijsdirecteur ontvangt poster ivm Alfabetiseringsdag
In 1966 werd de “alfabetiseringsdag” voor het eerst herdacht door de UNESCO. 08 september werd toen uitgeroepen tot “International Literacy Day”. In verband met deze dag wordt er jaarlijks een poster uitgegeven. Het themavoor 2012, “Literacy and Peace”, is door UNESCO uitgekozen omdat deze organisatie zich op het standpunt stelt dat “het weten lezen en schrijven” een wezenlijke bijdrage kan leveren aan vrede. Stanley Oedit, hoofd van de afdeling Volwasseneducatie en Alfabetisering overhandigde een van de posters aan de directeur van Onderwijs, mw. Grace Malm Lackin. “Deze dag is bedoeld om aandacht te besteden aan analfabeten en kinderen die onder slechte omstandigheden leven” verklaarde Oediet het belang van de “Literacy day” aan de Onderwijsdirecteur.

error: Kopiëren mag niet!