Seminar ‘Ambassadeurs voor Vrede’ in Krasnapolsky

Geluk in de samenleving komt niet door egoïsme, verdeeldheid, wraakneming of leven zonder waardering voor de Schepper, maar door God op de eerste plaats te zetten in je leven, het belang van anderen eerst te dienen voor jouw eigen belang, vergeving en verzoening te bevorderen, en trouw te zijn aan je partner in het huwelijksleven. Dat is de rode lijn die gedurende de hele bijeenkomst met 17 vooraanstaande leiders van politieke, geestelijke, culturele kunstbevorderende organisaties op zaterdag 8 september liep in Krasnapolsky. De Stichting Universal Peace Federation Suriname wees er nadrukkelijk op dat dit het model is dat wij moeten volgen om een omwenteling van Goddelijke aard te brengen in Suriname en de wereldmaatschappij. Dit is ook het voorbeeld dat de ‘Ambassadors for Peace’ in hun voorganger Moon gezien hebben, ‘alle foutieve weergaven over hem van anderen ten spijt’.
De aanwezige leiders en politici konden zich terugvinden in de benadering aangezien de beginselen universeel zijn en dus in alle religies te vinden zijn. De Universal Peace Federation is in 2005 opgericht door voorganger Moon ‘die niets heeft nagelaten om de wereldgemeenschap te verheffen’. Moon werd op zondag 2 september tot hoger leven opgeroepen. De organisatie heeft in 192 landen Ambassadeurs voor Vrede aangesteld die het op zich hebben genomen deze Goddelijke beginselen uit te dragen. In Suriname zijn 92 ambassadeurs aangesteld die uit alle religies en geledingen van de maatschappij komen.

error: Kopiëren mag niet!