Media vervullen rol in terugdringen zelfdoding

“Media zijn een “key actor” in het terugdringen van zelfdoding in Suriname”, was het thema voor de workshop die gehouden is door Stichting Swarnapath samen met Volksgezondheid. De workshop is gehouden in het kader van Wereld Suïcide Preventiedag op 10 september. Aan deze workshop hebben mediawerkers van verschillende mediahuizen deelgenomen. Het doel van deze workshop was om de aandacht van de media te vragen om in de berichtgeving over zelfdoding een bijdrage te leveren aan het terugdringen hiervan. In de presentatie van dr. Widya Punwasie werd duidelijk dat de gemiddelde leeftijd van personen die suïcide plegen 41 jaar is. Zelfdoding komt onder alle etnische bevolkingsgroepen voor in Suriname.
Op de workshop is een aantal richtlijnen gepresenteerd aan de media hoe zij in hun berichtgeving naar de samenleving toe op een verantwoorde wijze met de issue zelfdoding zouden kunnen omgaan. Dit zal zeker een positief effect hebben op het terugdringen van het aantal gevallen van suïcide. Op de workshop heeft de vertegenwoordiger van de Paho aangegeven dat na evaluatie in 2013 een prijs zal worden uitgereikt aan de journalist die in de berichtgeving omtrent zelfdoding zich houdt aan de richtlijnen. Het zal geen geldprijs zijn, maar eerder een training in het buitenland of participatie aan een regionale bijeenkomst.
Journalisten hebben aangegeven dat het een belangrijke zaak betreft, maar dat er vooral een balans gezocht moet worden tussen de richtlijnen en het brengen van nieuws dat verkoopt. Journalisten gebruiken bij het schrijven van berichten de vragen ‘hoe’, ‘wie’, ‘waar’, ‘waarom’ en ‘wat’. De beantwoording van deze vragen geeft meestal de details van hoe de daad heeft plaatsgevonden. Dat is volgens de stichting niet nodig en kan aanzetten tot het bevorderen van gedachten over evenals het daadwerkelijk overgaan tot zelfdoding.
De ondervoorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, Edward Troon, ontving uit handen van de directeur van Volksgezondheid, de richtlijnen van de WHO voor het schrijven van berichten over zelfdoding. Op korte termijn zullen alle mediahuizen voorzien worden van de richtlijnen. De stichting hoopt hiermee de journalisten gevoelig te hebben gemaakt voor het onderwerp en dat zij in de toekomst hieraan gaan werken op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

error: Kopiëren mag niet!