Kapitein Erowarte kiest voor economische ontwikkeling

Kapitein Jona Gunther van het inheemse dorp Erowarte zit vol met plannen om zijn dorp beter tot ontwikkeling te brengen. Dit heeft hij tijdens een rondleiding in het dorp kenbaar gemaakt aan de leiding van de padvindersgroep The Lions van Para, die er op bezoek was. Het dorp ligt op een afstand van bijkans 5 km van het grensstadje Albina en telt iets minder dan 200 zielen. Economische ontwikkeling staat centraal bij de kapitein. Het dorp is reeds aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS en wat betreft  waterleiding zijn de plannen in een  vergevorderd stadium met de regering c.q. de minister van NH om dit te realiseren. Thans is men bezig met het asfalteren van de weg naar de omliggende dorpen. Met betrekking tot de infrastructuur en nutsvoorzieningen in zijn dorp is Gunther tot nu toe redelijk tevreden. Om de economische ontwikkeling een boost te geven, staat een servicestation op schema en ecotoerisme. Verder zal de beschoeiing bij het strand ter hand worden genomen, zodat  het uitzicht op de rivier beter tot zijn recht komt.
Kapitein Gunther is van plan om daadkrachtige personen en instanties in de financiële sector te interesseren voor het aangaan van joint ventures. Hij is ervan overtuigd dat dit een multipliereffect zal hebben voor de gemeenschap, met name op het gebied van werkgelegenheid en het aantrekken van toeristen.
De kapitein wil ook ruimte creëren voor een winkel of supermarkt in het dorp, zodat de producten, in het bijzonder de eerste levensbehoeften, binnen handbereik zijn van de dorpelingen. De kapitein meldt dat de gastvrijheid en participatie van de dorpelingen tijdens activiteiten van derden in het dorp, vergeleken met andere inheemse dorpen, beter tot zijn recht komen. Zijn plannen hoopt hij samen met zijn basja’s binnen 5 tot 10 jaar te realiseren.

error: Kopiëren mag niet!