Caribbean Centre met veehouders naar Guyana

De Stichting Caribbean Centre stelt Surinaamse veehouders in de gelegenheid om voor drie dagen Oost- Guyana te bezoeken. Volgens James Ramlal, directeur Caribbean Centre, is het een pilot project, dat ertoe moet leiden dat er onderlinge uitwisseling van kennis  en ervaring plaatsvindt. De gegadigden zullen op 21 september vertrekken en keren op 23 september terug. Er zal een bezoek gebracht worden aan de boeren in het gebied van de Molesonkreek en Black Forest Polderkreek. Het gaat om boeren die op grote schaal (elk  ongeveer 5.000) runderen telen.
Op de dag van de aankomst zullen de veehouders het programma bespreken en genieten van een sightseeing. Op dag 2 zal er een veldbezoek worden gebracht aan twee grote boerderijen.
Ramlal van de organisatie legt uit dat het bezoek is voortgevloeid uit het bezoek van de Oost-Guyanese veearts Gomez en enkele andere boeren. Ze werden geaccommodeerd door Caribbean Centre.  Er zijn reeds twee groepen van boeren uit Guyana in Suriname geweest. Caribbean Centre, die toen belast was met de coördinatie, vond dat de Surinaamse boeren een tegenbezoek moesten brengen aan Guyana om zelf waar te nemen hoe er in dat land op grote schaal runderen worden gekweekt. ‘Er zal nauw samengewerkt worden met de autoriteiten van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij uit Guyana en Suriname.’
Ramlal benadrukt dat het bezoek niet op regeringsniveau is. Het is puur een particulier initiatief. De belangstellenden zullen de kosten zelf moeten dekken. Geïnteresseerden mogen in contact treden met Ramlal. Hij geeft aan dat er al belangstellenden zijn, maar dat er nog ruimte is voor meer mensen. ‘De organisatie heeft gemikt op een groep van tien, maar indien meerdere veehouders meewillen, zal de mogelijkheid daartoe zeker gecreëerd worden’, zegt Ramlal.

error: Kopiëren mag niet!