Bushouders blij met ordening

De bushouders, voornamelijk die van de route Lijn 7 en PL, zijn blij met de verstrekking van de eerste beschikkingen. ‘Het is tenminste een stap in de goede richting.’ De regels opgenomen in de beschikking zijn, in zijn algemeenheid bekeken, naar tevredenheid van een groot aantal bushouders. Maar het is de bushouders ook direct opgevallen dat juist het traject dat dagelijks onderhouden moet worden, niet in de beschikking is opgenomen. De bushouders zien al aankomen dat in de naaste toekomst dit zal uitmonden in problemen en allerhande wantoestanden. ‘Hoe kan het mogelijk zijn dat er een busvergunning door het ministerie van TCT wordt afgegeven, waarbij geëist wordt dat de chauffeur zich aan een bepaalde route moet houden, terwijl juist die route nergens definitief staat aangegeven? Dit verzuim maakt dat het systeem nog minstens even wankel is als voorheen. Dit gaat maken dat elke buschauffeur op een bepaald moment zijn eigen route gaat creëren. De vraag is dan hoe je zo iemand kan overtuigen dat hij op het verkeerde spoor zit. Het staat immers nergens officieel aangegeven.’ De bushouders hopen daarom dat deze omissie alsnog wordt gecorrigeerd in de beschikkingen.
Een ander minpunt zou zijn dat de chauffeurskaarten niet zijn verstrekt. De chauffeurs hadden dit samen met de beschikking verwacht. ‘Chauffeurs die zich misdragen op de weg kunnen nu niet aangepakt worden, omdat zij nergens voorkomen. De beschikkingen zijn afgegeven en het wachten is nu op de vergunningen.’ De bushouders hopen dat ze niet lang hoeven te wachten op de vergunning.
Het optrekken van de leeftijdgrens van buschauffeur naar 25 jaar vinden de bushouders prima. Bij de meeste verkeersongelukken die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden, waren er jonge bestuurders betrokken. ‘Ook zijn het vaker de jongere chauffeurs die zorgen voor een chaotische situatie op het traject, omdat zij zich nauwelijks willen houden aan de regels.’
De bushouders hopen dat TCT er werk van maakt er op toe te zien dat de regels die zijn opgenomen in de beschikking, worden nageleefd. Dit kan alleen wanneer de controleurs hun werk beter en effectiever uitvoeren. ‘Een controleur moet geen vrienden hebben op de route, want dan al begint het probleem.’

error: Kopiëren mag niet!