Assembleelid Girjasing roept minister Juspol ter verantwoording

Sheilindra Girjasing, DNA-lid van VHP/ Nieuw Front-lid, roept minister Edward Belfort van Justitie en Politie ter verantwoording. In een schrijven gericht aan de minister en de voorzitter van De Nationale Assemblee zegt Girjasing uit betrouwbare bronnen vernomen te hebben, dat de Juspol-minister 5 personen heeft voorgedragen voor een bijzondere benoeming, zonder dat zij de inspecteursopleiding hebben gevolgd.
Volgens de VHP’er zit Belfort pas 4 maanden aan als minister van Justitie en Politie. Het assembleelid wil graag van de minister vernemen wat voor bijzonderheid zich heeft voorgedaan, wat deze 5 voorgedragen personen als zodanig hebben gepresteerd dat als bijzonder kan worden gekwalificeerd, om hen voor te dragen voor de benoeming. Girjasing maakt zich ernstig zorgen om deze handeling. ‘Het werkt irriterend en demotiverend naar andere leden van het Korps Politie Suriname.’ De parlementariër herinnert de minister eraan dat aangezien ook hij uit ditzelfde korps komt, hij bekend is met het feit dat personen soms jaren op hun benoeming moeten wachten.
Robby Ramjiawan, voorzitter Surinaamse Politiebond, geeft aan dat hij officieel niet op de hoogte is van het betreffende schrijven. Het is klaarblijkelijk alleen naar de minister gericht en niet naar de bond. Wel zegt Ramjiawan informeel op de hoogte te zijn van de bijzondere benoemingen. ‘Deze zijn echter zaken die de korpschef en de minister regarderen. Zij zijn conform de wettelijke regelingen bevoegd om mensen te bevorderen op grond van buitengewone prestaties. De bond heeft hierin niets in te brengen.’ Volgens Ramjiawan is dit ook tijdens de vorige regering gebeurd. ‘Het enige is dat niet zoveel functionarissen tegelijk een bijzondere benoeming hebben gehad.’ Ramjiawan weet te vertellen dat enkele van de huidige voordrachten dateren uit de vorige regeerperiode.
Girjasing wil door de Juspol-minister geïnformeerd worden over zijn mutatiebeleid. ‘U draait beslissingen terug die in goed overleg binnen het korps zijn genomen.’ In dit geval verwijst hij naar dagorder no. 76/12 d.d. 18 juli 2012 uitgevaardigd door de wnd. korpschef met betrekking tot het Hoofd Opleidingen.

error: Kopiëren mag niet!