AWO vraagt aandacht van Suralco voor positie contractors

‘De positie van de contractors van een bepaald bedrijf dat werkzaamheden verricht op de Suralco-plant is labiel. Een slechte aluminiumprijs op de wereldmarkt ligt hieraan ten grondslag. De exploitatiekosten moeten omlaag gedrukt worden.’ Dit betekent een bezuiniging in de begroting van het bedrijf. Dat gaat gepaard met ontslagen van werknemers. Er zijn verschillende bedrijven die werkzaamheden verrichten in opdracht van de Suralco. ‘Vele van deze bedrijven nemen het heel nauw met de rechten van de contractarbeiders. Maar bij één van de bedrijven gaat het heel erg moeizaam.  De positie van de werknemers is hier niet gegarandeerd. Er wordt geen zekerheid geboden aan deze arbeiders. Zij leven constant in het ongewisse over hun positie.’
Murwien Leeflang van de Algemene Werknemersorganisatie (AWO) vindt de huidige situatie zeer jammerlijk, omdat deze werknemers ook brood op de planken moeten brengen voor hun gezinnen. Thans zitten zij in een moeilijke periode. Schoolkleding en schoolbenodigdheden  moeten gekocht worden voor de schoolgaande kinderen. Leeflang vindt het op zijn zachtst gezegd onredelijk dat juist in deze tijd ‘deze escapades’ zich voordoen. De arbeiders zitten al twee maanden thuis. Leeflang hoopt dat de medewerkers hun gelden uitgekeerd krijgen. ‘Want zij zijn niet eigendunkelijk thuis gebleven. Zij zijn aangezegd om thuis te blijven.’
De twee voorgangers van de huidige general manager van Suralco hadden zich beijverd dat tenminste de vrije geneeskundige voorziening geregeld was voor de groep werknemers. ‘De overige contractors hebben dat in orde gemaakt, maar bij het ene bedrijf gaat dat nu heel erg stroef.’
De AWO buigt zich thans over dit vraagstuk. Er is een gesprek geweest met de minister van Arbeid , Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), waarbij de AWO de garantie heeft gehad, dat er op dit stuk wetgeving komt. De bondstopper zegt heel erg blij te zijn met deze toezegging. Ook kan hij zich niet voorstellen dat men aangeeft dat er geen wetgeving is, terwijl de contractarbeiders vallen onder de categorie ‘werknemers’. Zij vallen onder de Arbeidswet. Volgens de vakbondsleider geeft de wet aan dat zodra er sprake is van een relatie tussen werkgever en werknemer, er een basis is. ‘En dit moet in acht worden genomen’, meent Leeflang.
Het bestuur van AWO zal binnenkort een schrijven richten aan de Suralco om aandacht te vragen voor deze situatie. De werknemersorganisatie vindt dat dit niet zo door kan gaan. Werknemers moeten weten waar ze aan toe zijn. ‘De situatie van deze arbeiders is heel triest’ en Leeflang vindt dat er zeker een mate van zekerheid aan deze mensen geboden moet kunnen worden.
De AWO is in contact met de groep arbeiders. De organisatie heeft op verschillende momenten gepoogd om te interveniëren, maar de werkgever wenst niet te praten met de vakbond. Volgens Leeflang zou het van goed fatsoen getuigen als de werkgever samen met de vertegenwoordiger van de werkende klasse naar een oplossing had gezocht. De AWO zal kijken hoe zij zal omgaan met de ontstane situatie.

error: Kopiëren mag niet!