Cubaanse president stuurt boodschap naar top Niet Gebonden Beweging

De Cubaanse president Raul Castro heeft een boodschap gestuurd naar de Zestiende Top van de Beweging van Niet Gebonden Landen, die nu aan de gang is in Iran. In de boodschap die aan de Top werd gepresenteerd door de eerste vicepresident van Cuba, José Ramon Machado Ventura, wordt de wens geuit voor een succesvol Iraans voorzitterschap van de Beweging gedurende de komende drie jaar. “Vandaag moeten we de meest ernstige en complexe economische, sociale, politieke, milieu en morele crisis onder ogen zien, waarvoor de mensheid zich ooit voor geplaatst ziet. Onze naties zijn wederom de grootste slachtoffers van deze crisis”, aldus de boodschap. Raul Castro verwees naar de toename van instabiliteit, speculatie, de buitenlandse schuld, armoede, verslechtering van het milieu, ongelijkheid en de kloof tussen Noord en Zuid. Hij stelde dat er geen rechtvaardige en blijvende oplossingen zijn gevonden, terwijl beslissingen genomen worden door een handjevol staten ten koste van de internationale gemeenschap. De boodschap veroordeelde ook de nieuwe doctrines van interventie en de manipulatie van begrippen die verband houden met de verantwoordelijkheid voor bescherming en de menselijke veiligheid, die samen met het beleid voor “verandering van regime” en nieuwe Navo-strategieën een voorbode zijn van een nieuwe verdeling van de wereld. In zijn boodschap wijst Castro erop dat Cuba elk gebruik van geweld dat ingaat tegen het internationaal recht en het VN-handvest, bestrijdt en dit altijd zal blijven bestrijden. De boodschap brengt de oproep van Cuba over aan de Beweging van Niet Gebonden Landen voor eenheid en voor trouw aan de principes die ten grondslag liggen aan de oprichting van de Beweging en aan de rol van de Niet Gebonden Beweging in de huidige internationale situatie. De bevordering van vrede, solidariteit, sociale rechtvaardighei en duurzame ontwikkeling zijn de enige manier om de toekomst veilig te stellen, aldus het document.
De boodschap die voorgelezen werd door Machado Ventura, benadrukte de steun van Cuba aan de zaak van het Palestijnse volk en zijn onvervreemdbaar recht op zelfbeschikking in een onafhankelijke staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Cuba ondersteunt krachtig het legitieme recht van Puerto Rico op onafhankelijkheid en de aanspraak van Argentinië op de Malvinas eilanden, stelde de boodschap. Cuba is tegen de niet duurzame methoden voor productie en consumptie van de ontwikkelde maatschappijen, die steeds meer worden overgebracht naar de Zuidelijke naties, benadrukt het document. Voorts stelt het document dat Cuba voorstander is van een nieuwe wereldorde op het gebied van informatie en communicatie waarin de geschiedenis niet langer geschreven of uitgelegd wordt vanuit het perspectief van degenen met macht. Cuba houdt tevens vast aan de noodzaak om de VN ingrijpend te hervormen en de Veiligheidsraad te democratiseren zodat hij alle naties vertegenwoordigd. De boodschap maakt duidelijk dat Cuba standvastig zal zijn in het verdedigen van de verworvenheden van het Cubaanse volk en de verbetering van het sociaal systeem zonder buitenlandse inmenging. De Beweging van Niet Gebonden Landen is nu meer dan ook nodig, de uitdagingen zijn groot, maar onze daadkracht moet deze overwinnen, aldus de boodschap.
Bron: ACN

error: Kopiëren mag niet!