Roep naar kinderrechter groter dan ooit

De roep naar kinderrechters in Suriname is groter geworden dan ooit. Dit naar aanleiding van de toenemende gevallen van seksueel misbruik onder jeugdigen en andere jeugdaangaande delicten. Suriname heeft tot dusver geen enkele kinderrechter, die vooral zedendelicten op de juiste manier kan behandelen. Dat zegt de jurist Samantha Gadjradj, die een uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar jeugd- en seksueel misbruik in Suriname.
“De zittingsrechter komt samen met de griffier en de officier van justitie de zittingszaal binnen. Hij opent ex artikel 260 van het Wetboek van Strafrecht de zitting en verklaart zich bevoegd tot het in behandeling nemen van de strafzaken. Wij kennen in Suriname geen kinderrechter. Dit is wel een wenselijkheid.” Gadjradj zegt verder dat de rechters, die belast zijn met de behandeling van minderjarige delinquenten, wel cursussen volgen voor wat betreft kinderrechtspraak. “Maar dit heeft slechts te maken met de behandeling van zaken van minderjarige daders. Naar mijn mening moet de behandeling van zedendelicten, waarbij minderjarige slachtoffers betrokken zijn, door een kinderrechter gebeuren.”
De jurist vindt het geen onmogelijk voorstel. Ze zegt dat de kinderrechter iemand is die gespecialiseerd is in het kinderrecht. Deze rechter komt volgens haar ook beter tot uiting als zittingsrechter bij de behandeling van zedendelicten, omdat hij kundig wordt geacht in de psyché van het kind. “Hierdoor kan hij de getuigenverklaringen beter interpreteren. De wetgever moet het instituut van de kinderrechter instellen en bij zijn competentie de behandeling van zaken van minderjarige delinquenten en van minderjarige slachtoffers plaatsen”, aldus Gadjradj.
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!