1.500 kinderen geregistreerd voor ontvangen schoolpakket

Afgelopen week heeft de Stichting De Gouden Lepel een bijzondere registratie afgesloten. Meer dan 1.500 kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen zijn geregistreerd om in aanmerking te komen voor een schoolpakket. De kinderen zullen blij worden gemaakt met een schoolpakket inhoudende een schooltas, schriften, pennen, potloden, veger, slijper en nieuwe uniformhemden. De pakketten zijn bestemd voor kinderen van de eerste tot en met de zesde klasse.
De stichting merkt op dat er een nood is vooral rond deze periode van het jaar. Ouders en verzorgers die de eindjes aan en elkaar proberen te knopen, geven aan dat de ondersteuning van de stichting een grote hulp is. Zij zijn de stichting dankbaar en kijken uit naar de Feeding Day op 22 september.  De stichting hoopt op deze wijze de ouders die het moeilijk hebben met
de jaarlijkse uitgaven voor schoolbenodigdheden, te ondersteunen en de kinderen te stimuleren om met frisse moed naar school te gaan. De verstrekking van de pakketten vindt plaats op zaterdag 22 september 2012 in het BVD-centrum aan de Hoogestraat. Naast het schoolpakket zullen er ook goede tweedehandse kledingsstukken, schoeisel, belegde broodjes en drank aan de ouders en hun kinderen verstrekt worden. Aangezien deze actie met hoge kosten gepaard gaat, doet de stichting een beroep op de gemeenschap om haar hierin te ondersteunen hetzij met financiën of met andere donaties.

error: Kopiëren mag niet!