Rijbewijshouders met hoge leeftijd mogen wel achter het stuur

In het Surinaams Rijbesluit wordt er geen melding gemaakt van een leeftijd waarop men geen auto meer zou mogen besturen. Het rijden op hoge leeftijd is dus bij wet niet verboden. Inspecteur Guno Leeuwin van de afdeling Rijbewijzen zegt dat er conform de Rijwet, artikel 15,  de mogelijkheid bestaat deze groep autobestuurders aan een test te onderwerpen. Die test wordt om de tien jaar gedaan en wel bij de aanvraag voor verlenging van het rijbewijs. Leeuwin zegt dat de autoriteiten nu bezig zijn de wet op dit stuk aan te passen, waarbij het voorstel gedaan zal worden de testperiode van om de  tien jaar te verkorten naar om de vijf jaar. Hierdoor kan worden voorkomen dat een autobestuurder van 80 jaar met verlenging de gelegenheid krijgt om tot zijn 90ste een motorvoertuig te besturen.
De inkorting naar vijf jaar geeft de politie ook de mogelijkheid bestuurders met een hoge leeftijd beter te controleren. Bij de controle  die tijdens de aanvraag tot verlenging wordt gedaan, wordt ook nagegaan of de rijbewijsbezitter lichamelijk en geestelijk nog in staat is een motorvoertuig te besturen, zegt Leeuwin. Het  medisch bewijs wordt geleverd door een arts, die een verklaring opmaakt voor degene die de verlenging aanvraagt. Als uit de verklaring blijkt dat de persoon niet geschikt is, dan wordt het rijbewijs ingevorderd door tussenkomst van de  procureur-generaal (pg). De enige leeftijdsgrens die de Rijwet van 1971 hanteert, is de leeftijd van 18 jaar om een motorvoertuig te mogen besturen.
Dagblad Suriname verneemt van de afdeling Verkeersstatistieken dat in de afgelopen jaren er geen verkeersongevallen zijn geweest, waarbij de geestelijke en lichamelijke beperkingen als gevolg van de hoge leeftijd, als oorzaak konden worden aangemerkt. In het verleden was er wel een dergelijke case, waarbij een arts van 92 jaar vanwege ouderdom vrijwel dagelijks brokken maakte in het verkeer. Op verzoek van zijn familie werd het rijbewijs van deze senioren burger ingevorderd door de pg.
Een 100-jarige Amerikaan heeft gisteren bij een basisschool in Los Angeles met zijn grote blauwe Cadillac elf mensen aangereden, onder wie negen kinderen. Twee slachtoffers moesten in het ziekenhuis worden behandeld.
Ouders en kinderen begonnen te schreeuwen toen Preston Carter zijn auto achteruit de stoep op reed, maar daar reageerde hij niet op. Getuigen zeiden dat mensen vervolgens op zijn raampje sloegen om hem tot stoppen te manen.
Carter reed achteruit een parkeerplaats uit, maar in plaats van de straat op te draaien, draaide hij de stoep op, zei politieagent George Rodriguez. “Ik denk dat hij het verkeerd heeft ingeschat. De man is bejaard”, aldus Rodriguez. Van drugs of alcohol was geen sprake. Carter is niet gearresteerd.
Carter zelf zei tegen journalisten dat zijn remmen het niet deden en dat het hem speet dat hij kinderen had aangereden. Volgens Alma Solache (24), die haar kinderen juist bij de school had opgehaald en het ongeluk zag gebeuren, lette Carter niet op. Volgens haar duurde het nog zeker twee tot drie seconden voor de auto tot stilstand kwam en kinderen onder de auto vandaan konden worden getrokken.
De politie heeft een onderzoek naar het ongeval ingesteld.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: