‘Legitieme bond’ Surpost hekelt uitspraak Robby Naarendorp

Het bestuur bij het staatsbedrijf Surpost onder mevr. Y. Gorisson geeft in een reactie op het artikel van dhr. Robby Naarendorp in Dagblad Suriname van 29 augustus 2012 onder de kop “Bond Surpost eens met vervanging rvc”, te kennen dat Naarendorp geen recht heeft om te praten namens de bond. Blijkens informatie van de secretaris en de penningmeester van de Dienst der Posterijen Werknemersorganisatie (DPWO), respectievelijk dhr. W. Uiterloo en mw. C. Doelam-Narain, is dit bestuur per herverkiezing van 8 november 2011 bij acclamatie gekozen. De raad van commissarissen bij Surpost heeft dan ook bij raadsbesluit d.d. 13 december 2011 het bestuur onder Gorisson “erkend” als te zijn de rechtmatige vertegenwoordiger van het personeel bij Surpost.
Per genoemde datum is de bond dan ook met zijn werkzaamheden aangevangen. Naarendorp en zijn gevolg hebben geweigerd zich bij dit besluit neer te leggen en hebben gekozen voor de gang naar de rechter, teneinde ter zake een rechterlijke uitspraak in hun voordeel te krijgen. ‘De heer R. Naarendorp kan zich ook geen bondsvoorzitter van de DPWO noemen, omdat hij nergens kan aantonen dat hij de bestuursverkiezing van 25 maart 2011 en de herverkiezing van 18 november 2011  heeft gewonnen. Bovendien moet de rechter in kort geding in deze zaak nog een uitspraak doen.’
Verder wordt gesteld dat de smeekbede van Naarendorp ter behoud van het rvc-lid Marcellino Nerkust, die voortkomt uit de gelederen van de vakcentrale C-47,  uiteraard geen zin heeft daar conform de “Instellingswet Supost”, Nerkust is benoemd door de minister van Financiën en wel op voordracht van de representatieve vakvereniging. Zoals de zaken er nu voor staan, zal de huidige vakvereniging hem voordragen voor ontslag. De bond onder Gorisson heeft zich aangesloten bij de CLO. Bij een eventuele vervanging van de rvc bij Surpost vanwege de regering behoeft de positie van Nerkust, naar zeggen van het huidige bestuur dan ook geen nadere uitleg.
Voorzitter Gorisson zegt dat het van gezonde vakbondsethiek getuigt indien Naarendorp rustig de definitieve rechterlijke uitspraak afwacht en ‘zich onthoudt van misleidende uitspraken naar de samenleving en zakenpartners van Surpost toe’. ‘Zodoende wordt het huidige legitieme bestuur Gorisson de ruimte geboden om het bedrijf naar grotere hoogten te brengen.’

error: Kopiëren mag niet!