‘Verkiezingsbeloften Commewijne-Oost nog steeds zoek’

Het Comité Belangenbehartiging Commewijne-Oost (CBCO) is sedert 2007 bezig met het behartigen van de belangen van de omgeving. “Het is niet de eerste keer dat wij berichten plaatsen in de pers omtrent de gang van zaken, de problematiek en de voortgang en stagnatie in de uitvoering van de projecten ter verbetering van de leefomstandigheden van de bewoners. In het kort ging het om de ontwatering van het gebied, de werkgelegenheid, de grondzaken en veiligheid. Herhaaldelijk hebben we gesprekken gevoerd met de heer Wongso en de heer Abdul van LVV Commewijne”, schrijft de CBCO. De vorige minister van LVV zou al de opdracht hebben gegeven tot de uitvoering van de ontwateringswerkzaamheden, die slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd en niet voldoen aan de eisen. Het probleem van wateroverlast bestaat dus nog steeds. “De landbouwers lijden nog steeds verliezen hierdoor en hun gezondheidssituatie is nog steeds in gevaar. Ook de kwaliteit van de grond neemt af door te lang stilstaand water (zuurgraad). Naar zeggen van diezelfde heer Abdul van LVV zou in april 2012 daadwerkelijk worden begonnen met de werkzaamheden.” Het CBCO heeft de bewoners toen hierover breedvoerig ingelicht en hun medewerking gevraagd om toegang te verlenen aan het team en de graafmachines. “Tot op heden is er geen activiteit te bespeuren.”
“Tijdens de verkiezingen is beloofd de lopende grondzaken van de bewoners van Commewijne-Oost af te wikkelen. Zij die al jaren wonen, al dan niet zonder bereidverklaring of grondtitel, zouden worden geholpen. Hierna zouden zij een eventueel microproject via de bank kunnen laten financieren om zo in hun eigen levensbehoefte te voorzien. Het oplossen van dit grondprobleem zou tevens de gedeeltelijke oplossing kunnen zijn van het werkgelegenheidsvraagstuk in Commewijne-Oost.” De CBCO concludeert dat de politiek de door haar gedane beloftes tijdens de verkiezingscampagne van 2010 niet nakomt.
“We moeten de regering wel meegeven dat op het gebied van de veiligheid wel wat is gescoord: een politiepost te Stolkertsijver. Maar het kan wel beter, omdat veiligheid belangrijk is en niet alleen beperkt blijft tot een posthuis.” De politie moet ook in het veld zichtbaar zijn. “Onze president D.D. Bouterse, die zelf zijn roots heeft in Commewijne, heeft in een toespraak aangehaald dat men in Suriname meer zou moeten investeren in menselijk kapitaal.” Naar aanleidng van deze stelling heeft voorzitter C. Landus van CBCO een gesprek gehad met de president en minister Ramon Abrahams van OW. De uitkomst van dit gesprek was de opdracht tot inventarisatie van de problematiek tezamen met een zekere heer Gopie. Die zou naar het gebied komen om met CBCO een dag in te plannen. “Het is bij een telefoontje gebeleven, daarna is nooit meer wat vernomen van de heer Gopie. Het CBCO heeft dit teruggekoppeld aan de president en tot op heden is het stil gebleven omtrent deze zaak. Zelfs de volksvertegenwoordiging is hiervan op de hoogte gesteld en ook daar is nooit op gereageerd. Gaat men zo om met onze medeburgers”, vraagt CBCO zich af. “Wij hebben vaker aangegeven over te zullen gaan tot de orde van de dag als er geen beweging komt in deze zaken. De tijd hiervoor is nu rijp, omdat wij merken dat er lakoniek wordt omgegaan met de belangen van de Surinaamse burger”, aldus CBCO.

error: Kopiëren mag niet!