Toenemende vraag naar gecertificeerde mediatheekwerkers

De eerste inschrijvingsdag voor de mediatheekopleiding begon met een record aantal aanmeldingen van 60 studenten. Afgelopen dinsdag is deze inschrijving voor nieuwe kandidaten en de herinschrijving voor de ouderejaars van start gegaan. Het betreft de eerste inschrijvingsperiode. De tweede inschrijvingsronde is van 3 tot en met 7 september aanstaande, zegt opleidingscoördinator Vivian Sedney. Het afgelopen jaar registreerde de opleiding 100 % geslaagden. Het aantal verzoeken voor het plaatsen van gecertificeerde mediatheekwerkers blijft toenemen, zegt Sedney. Het aantal dat tot nog toe is afgeleverd, dekt nog niet de volledige behoefte. De aanvragen blijven stijgen, omdat haast elke basisschool over het gehele land beschikt over een mediatheek.
Het onderwijsveld heeft het belang ingezien van een goed draaiende mediatheek, die in de afgelopen jaar bijgedragen heeft tot verbetering van de schoolresultaten. Sedney zegt dat ook vele scholen door het particulier initiatief geholpen worden aan een mediatheek.  De meeste scholen die een mediatheek hebben, ontberen echter een mediatheekdeskundige. Hier komt vanwege de opleiding langzamerhand verandering in, zegt Sedney. De mediatheektechnici beschikken over alle bibliotheektechnische zaken, zoals het ontsluiten van informatie via catalogi, via  computer  en via bibliografische beschrijving van boeken.  De boeken worden voordat zij op het boekenrek komen, eerst gescreend. Er wordt daarom eerst een aasannotatie van het boek gemaakt, waarbij de inhoud op basis van bibliografische technieken wordt gecontroleerd. Boeken die niet geschikt zijn worden op deze wijze uit de collectie gehaald. Het is alleen de mediatheekdeskundige die over de kwalificaties beschikt om een dergelijke screening te doen.
Sedney zegt dat er na de inschrijving een selectieproces volgt, ook vanwege de beperkte accommodatie van het opleidingscentrum. De lessen worden iedere middag verzorgd in de Theodorus Judaschool aan de Zinniastraat. Het is de bedoeling om op 5 oktober om half vier in de middag een informatiedag te houden op voornoemde school. De lessen voor het nieuwe schooljaar vangen aan op 8 oktober om twee uur ‘s middags.

error: Kopiëren mag niet!