Mbo-trainingen voor verbetering ondernemerschap houtsector

In Suriname zijn trainingen, cursussen en opleidingen voor de houtsector, met uitzondering van het Natin, gering of niet adequaat opgezet. Het Suriname Business Forum (SBF), het platforum voor bedrijven, overheid en het maatschappelijk middenveld, heeft in samenwerking met Stichting Tropenbos International het initiatief genomen deze ‘gap’ op te vangen. Gistermorgen werd daarom in dit kader het startsein gegeven voor het capaciteitsversterkingsproject “Verdieping en verbreding in de houtsector”. International Business and  Management Studies (IBMS) zal in dit verband mbo-trainingen op niveau ontwikkelen die verzorgd zullen worden aan houtbedrijven. Het project heeft een duur van vier maanden. Met de modules ‘Marketing binnen de houtsector’, ‘Veiligheid en risicobeheersing’, ‘Milieu-awareness’ en ‘Kwaliteitszorg’ zullen  aan de ondernemers handvaten worden gegeven om te komen tot productieverbetering en -verhoging, zegt Swami Girdhari, IBMS manager operations aan Dagblad Suriname.
Gedurende september en oktober zullen de trainingen ontwikkeld worden. In november zal het lesmateriaal verzorgd worden in een pilot, waaraan enkele geselecteerde ondernemingen zullen deelnemen. Voor IBMS, die internationaal erkende Bachelors-opleidingen verzorgt, is het ontwikkelen van deze trainingen niet nieuw. Girdhari zegt dat de leerstof wordt aangepast aan de lokale omstandigheden en de behoefte van het houtsectorveld. Het project wordt gefinancierd met middelen uit het Capaciteitsfonds Bos en Natuur (CBN) dat aangevraagd is door Tropenbos International. De kosten van dit capaciteitsversterkingsproject bedragen  ruim SRD 90.000. IBMS komt in met de kosten wat betreft het docentenkorps en levert daarmee ook een bijdrage aan het project.
 

error: Kopiëren mag niet!