Jongeren stad en districten getraind in ondernemerschap

Een groep van 25 jongeren uit stad en districten hebben meegedaan aan een training, gefinancierd door de OAS en ondersteund door de Women in Business Group (WBG). Uit die groep komen 13 jongeren uit het district Nickerie. Het doel van deze training is om startende ondernemers te versterken met kennis en vaardigheden.  De basistraining wordt verzorgd in het CCS-gebouw en is een onderdeel van een UNDP-project. De training kost $ 500 per deelnemer.
Jeugdparlementariër van Nickerie Regillio Dors zegt zeer ingenomen te zijn met deze training. “Ik ben bijzonder blij dat er zulke trainingen worden georganiseerd voor jongeren. Mijn persoonlijke dank aan de organisatie, die ook wil investeren in het uitbreiden van de kennis van de Nickeriaanse jeugd. Ik heb graag dat organisaties soortgelijke trainingen verzorgen, omdat hierdoor het ondernemerschap wordt gestimuleerd.” Dors hoopt dat in de nabije toekomst vooral de ministeries van Handel en Industrie (HI) en Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) ruimte openhouden in de begrotingen die worden gebruikt ten behoeve van jongondernemerschap. “Jong Suriname wil nu eindelijk haar eigen zaken kunnen doen. Het deelnemen aan zulke trainingen is de basis om zichzelf te ontwikkelen binnen de te kiezen branche.”
De 25 jongeren hebben tijdens de trainingen geleerd hoe zij een businessplan in elkaar moeten zetten. Enkelen weten al geruime tijd waarin zij graag willen ondernemen. De plannen hebben zij gepresenteerd aan het groter publiek. “Ik ben heel erg trots op de jongeren van Nickerie. Ook een bijzondere dank van Caricom Jeugdambassadeur Rainel Fraser, die de voordrachten heeft gedaan van de jongeren uit Nickerie. Een groot deel van de jongeren zijn lid van zijn districtenkorps die enkele weken terug geïnstalleerd zijn. Tot slot heb ik graag dat de regering prioriteiten stelt door meer geld te stoppen in jongondernemerschap.”
Marijan Setrodikoro

error: Kopiëren mag niet!