Getreuzel bij bouw brug over Saramaccakanaal


Er wordt danig getreuzeld bij de bouw van de brug over het Saramaccakanaal. In de maand december 2011 werd een aanvang gemaakt met de bouw van de brug met de bedoeling het dit jaar rond hetzelfde tijdstip af te leveren. Dagblad Suriname nam een kijkje op de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden en zag dat er nauwelijks vorderingen zijn geboekt. Met uitzondering van materialen en bulldozers was er niets meer te bespeuren. Er was evenmin enige bedrijvigheid te zien. In de planning van de brug zijn ook rotondes geprogrammeerd die er nog niet zijn.
De brug zou de verkeersdrukte van de overige bruggen voor 50 tot 55 procent verlichten. De aannemer die na een openbare inschrijving belast is met de bouw van deze brug is Nameco. Er zou voor de bouw van de brug gebruikgemaakt worden van nieuwe technologie uit Nederland die minder trillingen zou teweegbrengen dan bij het heien van palen. Dit is van groot belang gelet op het feit dat twee grote waterleidingbuizen door het kanaal lopen die Groot – Paramaribo voorzien van water. Door deze technologie kan worden voorkomen dat de buizen door de enorme trillingen worden beschadigd. Helaas is er duidelijk stagnatie opgelopen bij dit project. Het lukte de krant niet een reactie te krijgen bij de aannemer over de oorzaak van de stagnatie. Ook het ministerie was niet bereikbaar.
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!