Rachied Doekhie: ‘Basis Indiase investeerders al gelegd’

De basis met de Indiase investeerders is reeds gelegd door het NDP-assembleelid Rachied Doekhie. Vlak na het aantreden van deze regering in 2012 reisde Doekhie als speciale afgezant van president Desi Bouterse af naar India. Zo zijn zaken alsook contacten bekeken en vastgelegd voor verdere uitbouw. Het is thans de beurt aan de minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lackin, om tot uitvoering van de eerder gemaakte afspraken over te gaan in India. Lackin treft voorbereidingen om naar India af te reizen. Indien dat gedeelte is afgerond, komt de kwestie terecht op het bord van Richard Kalloe, de directeur van de Surinaamse counterpart. ‘Niet ik, de president of minister Lackin gaan de obe planten. We hebben de contouren al uitgestippeld, er moet gewoon invulling gegeven worden aan het technisch gedeelte. Dat moet uitgevoerd worden.’
Als een van de projecten die door Indiase investeerders opgestart zal worden, noemt Doekhie het oliepalmproject in het district Sipaliwini. ‘Ik heb dit geïnitieerd’, zegt de politicus met nadruk. Hij voegt er eveneens aan toe dat de focus zo veel mogelijk wordt gelegd op de palmolieprojecten. Tot nog toe is het de FFF-Group, de Fat Food Fertilizer Group uit Hyderabad, die belangstelling heeft getoond voor het opzetten van het palmolieproject in Suriname. Zo heeft Doekhie persoonlijk gesprekken gevoerd met een van de investeerders, Sanjai Goenka. Nadat hij terug was uit India is Goenka meerdere malen naar Suriname afgereisd. Zo heeft hij reeds een haalbaarheidsstudie verricht, die een heel positief resultaat heeft geleverd. Deze zaak heeft het bord van de minister van Buitenlandse Zaken en de president van Suriname reeds gepasseerd en is overgeheveld naar Kalloe voor de technische uitvoering ervan.
Andere investeerders hebben ook interesse getoond voor een pompgemalenproject, een ICT-project en een nieuw melkverwerkingsproject. Ook is er belangstelling getoond voor het opstarten van een visserijproject. De minister van Buitenlandse Zaken heeft onlangs een gesprek gehad met de joint secretary van India voor de Caribbean and Latin America, Ravi Damnu. Doekhie betitelt hem als een powerful figuur die veel politieke macht heeft in India. Met de ambassadeur van Suriname in India, Ashna Kanhai, wordt er ook continu overleg gepleegd voor verdere uitvoering van de overige projecten. ‘We zijn constant in dialoog met elkaar.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!