Murwien Leeflang: “Snijders moet opstappen”

Vakbondstopper Murwien Leeflang meent dat de voorzitter van De Moederbond moet opstappen. “Hij moet plaats maken.” De vakbondsvoorzitter betreurt het dat een man, slechts om zijn eigen belangen te beschermen, voor zoveel turbulentie zorgt binnen De Moederbond. Wat hij weet is dat Snijders ‘strijdend ten onder zal gaan, omdat hij niet een man is die zomaar opgeeft’. De 21 lidbonden zijn wederom door Snijders geschorst. Het bestuur van De Moederbond zou in de afgelopen week een vergadering beleggen. Rond drie uur werd de convocatie verzonden voor de vergadering gepland om zes uur in de middag. Volgens Leeflang stond er nergens aangegeven dat het om een spoedvergadering ging, waardoor hij het spoedeisende karakter hiervan ook niet inzag. Via zijn jurist is er toen een brief verzonden naar het bestuur, waarin werd aangegeven dat zowel de ondervoorzitter als de algemeen secretaris op een niet correcte wijze is uitgenodigd. Volgens Leeflang is er op deze brief geen reactie ontvangen. ‘Wat zij wel hebben opgemerkt, is dat in de afgelopen week er weer schorsingsbrieven zijn uitgegaan en dat de 21 bonden wederom geschorst zijn.’
Dit betekent dat het bestuur van De Moederbond voorbij is gegaan aan het vonnis van de rechter. De Moederbond heeft onlangs 21 bonden geschorst. Deze bonden hebben hun weg gezocht naar de groene tafel. De bonden werden door de rechter in het gelijk gesteld. Dit betekent dat de bonden alle rechten die hun toekomen binnen de organisatie, weer hebben gehad. De schorsing werd door de rechter opgeschort en de zaak is verder verwezen naar de bodemrechter.
Naast de schorsing is er een artikel in de krant verschenen over de openbare verkoop van het  terrein van AVVS De Moederbond  met opstallen. De bondsvoorzitter geeft aan dat steeds wanneer men vraagt naar financiële ophelderingen binnen De Moederbond, men de verzoekers probeert uit te sluiten. ‘Nu met de veiling is het bewezen dat de herhaaldelijke verzoeken voor financiële opheldering op hun plaats waren.’
Leeflang zegt dat het niet onbekend was dat De Moederbond schulden had. ‘Vandaar dat wij steeds weer naar de financiële opheldering vroegen.’ De vakbondstopper vreest dat de veiling ook het einde zal betekenen van de bezittingen van de organisatie. De Moederbond zal geen plek meer hebben om kantoor te houden. Hij vindt het jammer dat een organisatie die 62 jaren stand heeft gehouden  en die is opgebouwd en opgericht door grote leiders als Johan Adolf Pengel, Van Russel, Cyril Daal en Imro Grep, op zo een manier haar einde tegemoet gaat. De 21 bonden komen nog deze week bij elkaar om een definitief besluit te nemen. ‘De heersende situatie bij De Moederbond richt ontzettend veel schade aan de groep van de werkende klasse die gelieerd is aan De Moederbond.’

error: Kopiëren mag niet!