‘CHS niet bevoegd om leden terug te roepen’

Het besluit van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) om de twee leden terug te roepen, is geen juiste geweest. Gelet op de Wet Terugroeprecht kan gezegd worden dat het CHS eigenlijk geen functie had met betrekking tot het terugroepen. In de wet is duidelijk aangegeven op welke gronden iemand terug kan worden geroepen en wie terugroept. Er staat opgenomen dat een partij terugroept en  wanneer die partij in een combinatie zit, die dan ook moet terugroepen. In het geval van de twee parlementariërs Diana Pokie en Waldi Ajaiso  heeft de partij de leden per deurwaardersexploot teruggeroepen. Zodra de leden het exploot hebben ontvangen van de partij dat zij hierbij zijn teruggeroepen, zijn de leden teruggeroepen. Hierna moet het CHS op de hoogte gebracht worden. En binnen twee weken moet CHS aangeven wie de opvolgers worden.
“In eerste instantie heeft het CHS correct en terecht gehandeld. Het bureau heeft aangegeven dat de BEP de leden niet kon terugroepen, omdat zij in een combinatie zaten. En toen hadden zij moeten stoppen”, meent Van Dijk- Silos, omdat de combinatie steeds heeft aangegeven dat zij niet uit elkaar zijn gevallen.  De combinatie bestaat ook nog binnen de DNA.
De taak van het CHS was alleen om te onderzoeken wie de twee leden zouden opvolgen. Maar volgens Jennifer van Dijk – Silos, jurist en voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), is het CHS verder gegaan dan zijn bevoegdheid. Volgens de wet ligt het ook niet aan het CHS om zaken op deze manier te beoordelen. De OKB-voorzitter vraagt zich af waarom CHS niet op de uitspraak van de rechter heeft gewacht.
“De uitspraak van de rechter leidt ertoe dat de werking van het royement en het terugroepen is opgeschort, totdat in een andere procedure er definitief wordt beslist.” De rechter kon in het kort geding geen definitieve voorziening geven. Er is een voorlopige voorziening getroffen om het royement en het terugroepen op te schorten, totdat in de bodemprocedure definitief is beslist.  “Dit brengt met zich mee dat Diana Pokie en Waldi Ajaiso nog steeds parlementariërs zijn, totdat anders wordt beslist.”
Van Dijk- Silos verwacht dat de uitspraak in het bodemproces ook in het voordeel zal vallen van de twee DNA-leden, omdat de rechter in kort geding niet zomaar zal hebben opgeschort.

error: Kopiëren mag niet!