Presidentiële commissies worden uitgebreid

Presidentiële commissies zijn opgericht om een functionele invulling te geven aan zaken die van groot belang geacht worden voor de ontwikkeling op lange termijn. Het gaat bijvoorbeeld om vernieuwing van het onderwijssysteem, herstructurering van de gezondheidszorg en het doorlichten van het gronduitgiftebeleid. ‘Allemaal zaken die van groot belang zijn voor de lange termijn ontwikkeling van onze natie. Door de complexe materie en het grote aantal aspecten en werkgebieden die gemoeid zijn met de brede opdrachten van herstructurering of vernieuwing, is er gekozen voor deze structuur.’ De presidentiële commissies dienen zoveel als mogelijk te bestaan uit experts met betrekking tot het onderwerp. Deze commissies staan in direct en continu contact met ministeries, relevante actoren en groeperingen. Hierdoor kan er vanuit verschillende invalshoeken, via de commissie, gerapporteerd worden aan de president. Het uiteindelijke doel van de commissies is om een adviesrapport aan de regering te presenteren hoe de sector georganiseerd moet worden, teneinde de ontwikkelingsdoelstellingen te behalen.
Eén van de commissies die momenteel heel vaak het nieuws haalt, is de Minov Task Force geleid door drs. Eddy Jozefzoon. Dit komt omdat de scholen momenteel met vakantie zijn. De Minov Task Force moet deze zes weken ten volle benutten om de nodige voorbereidingen te treffen zodat het nieuwe schooljaar 2012 / 2013 op 1 oktober aanstaande probleemloos van start kan gaan. Hoog op de agenda staan o.a. de kwestie van de nieuwe leermiddelen, de bijbouw van nieuwe leslokalen welke het gevolg is van het invoeren van de kleinere klassen en het aanwerven van meer en vooral bevoegde leerkrachten op de diverse schooltypen.
Heel recent is ook ingesteld de Task Force TCT. De Task Force  Suriname Tourism Improvement moet ondersteuning geven aan de specifieke toerismepoot van het ministerie. Klaarblijkelijk ging het werk van de vorige werkgroep niet goed genoeg en zag president Bouterse zich genoodzaakt om zelf in te grijpen. De nieuwe task force is daar het resultaat van.
Naast de dagelijkse werkzaamheden van het kabinet van de president vervullen diverse werkgroepen een coördinerende rol. Het gaat hierbij om multidisciplinaire beleidsonderwerpen die van essentieel belang zijn voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de regering Bouterse/Ameerali.
De diverse coördinatieorganen of werkgroepen die vallen onder het kabinet van de president zijn o.a. Ordening goudsector, Werkgroep Herstructurering Huisvestingsbeleid, Bureau van de First Lady, Werkgroep Integraal Kinder- en Jeugdbeleid en Cicad.

error: Kopiëren mag niet!