Financiën en Ten Group treffen schikking

Het ministerie van Financiën heeft een schikking kunnen treffen met Ten Group, waardoor naar alle waarschijnlijkheid de rechtszaak wordt ingetrokken. De Raad van Commissarissen (RvC) van Surpost zou twee weken terug een schrijven hebben ontvangen van Financiën-minister Adelien Wijnerman waarin gevraagd wordt de schikking mede te ondertekenen. De RvC-leden hebben dat geweigerd, met uitzondering van de president-commissaris die voortkomt uit de paarse gelederen van de minister. De schikking houdt in dat het pand aan het Molenpad, dat Surpost gekocht had van Ten Group, teruggaat in de boezem van de staat en er een bedrag van enkele miljoenen gestort wordt op de rekening van de eiser.
Hoe groot het exacte bedrag is, kon niet achterhaald worden, omdat de schikking in het geheim zou zijn afgehandeld tussen de bewindsvrouw en de president-commissaris. Mediabronnen vermeldden eerder dat het zou gaan om een bedrag van drie miljoen Amerikaanse dollars. Ten Group sleepte Surpost naar de rechter, omdat het postbedrijf in gebreke bleef de schuld van het gekochte pand af te lossen.
In januari 2011 trok de toenmalige Financiën-minister Wonnie Boedhoe aan de noodrem bij Surpost. Ze had fraude ontdekt en ontsloeg algemeen directeur Carlo Godlieb samen met zijn financieel-directeur. Deze directieleden worden verdacht samen met een douanier het bedrijf te hebben benadeeld met grote geldsbedragen. De betrokkenen werden ook strafrechtelijk vervolgd, welke zaak tot nu toe voortgang heeft. Na bijkans een jaar in voorarrest gezeten te hebben, zijn de directieleden thans voorlopig op vrije voeten gesteld. In deze zaak moet de huidige Financiën-minister Adelien Wijnerman als getuige in de rechtszaal verschijnen op 18 oktober aanstaande.

error: Kopiëren mag niet!