Veldwerkers volkstelling stuiten op tegenstand

Het veldwerk bij de volkstelling is voor vele veldwerkers niet even gemakkelijk. Een veldwerker die anoniem wenst te blijven, vertelt dat de informatie uit de samenleving heel moeilijk te verkrijgen is. Er zijn mensen die heel gemakkelijk de juiste informatie doorspelen, maar die groep is heel klein. Zij vertelt dat zij ook meemaakt dat mensen hun huizen sluiten. Weer anderen willen de vragen niet beantwoorden. Maar de grootste tegenstand krijgt zij van de Chinese gemeenschap. Zij weigeren enige informatie te verschaffen. Zij houden hun kaken stijf op elkaar en weigeren steevast antwoord te geven op de vragen. De veldwerker heeft het vermoeden dat zij vrezen dat de informatie gebruikt zal worden bij de belastingdienst. Deze veldwerker vraagt de regering daarom om de voorlichting over de volkstelling aan te scherpen en vooral onder de Chinese gemeenschap.
Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) is op 13 augustus van start gegaan met haar achtste volks- en woningtelling. De telling duurt tot 3 september. Elk land is verplicht om de 10 jaar een census te houden. De laatste telling van Suriname dateert van 2004. Die was een zogenaamde hertelling van de census van 2003, waarvan alle gegevens door brand van het ABS-kantoor verloren gingen. Indien er niemand van een huishouden op het moment van de telling thuis is, zal men nog twee andere keren langskomen. Kan men dan nog geen respons krijgen, dan zal men een briefje achterlaten. En als dat ook niet lukt, zal men weer langskomen. Een huishouden krijgt een sticker van ‘geteld’, als men volledig heeft gerespondeerd.

error: Kopiëren mag niet!