Henk Plein niet in hoerastemming om verhoging financiële bijstand

De financiële bijstand aan mensen met een beperking wordt verhoogd met SRD 100. Volgens Marinus Bee, voorzitter van de vaste departementale commissie van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) in de Nationale Assemblee, is dit raadsvoorstel de Raad van Ministers gepasseerd. Echter zegt hij niet te weten vanaf welke maand de verhoging ingaat. Het ligt nu aan de minister van Sozavo om dit raadsvoorstel te formaliseren. Doch moet volgens Bee niet uit het oog worden verloren dat het proces door de ambtelijke molen moet, wat zeker nog enige tijd zal vergen.
Henk Plein, voorzitter Stichting voor de Mens met een visuele beperking, is niet ontevreden met de aanpassing, omdat elk vooruitgang hoe klein dan ook, zeker bijdraagt aan lotsverbetering van de mensen. Echter heeft de stichting zich vanaf 2007 beijverd om het bedrag gelijk te laten stellen met de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV). In vergelijking met de AOV is het bedrag niet een waarbij de mensen in een hoerastemming moeten verkeren. Het bedrag is slechts een druppel op een hete plaat. De mens met een beperking heeft zwaardere sociale lasten dan de AOV-trekkers, zegt Plein. “Bovendien moeten wij niet vergeten dat velen uit deze groep nog een pensioen uitgekeerd krijgen, terwijl de mens met een beperking slechts is aangewezen op de uitkering.”

error: Kopiëren mag niet!