Coördinator Openbaar Groen Groningen ontkent wild-west-situatie

Bij de afdeling Groningen van het directoraat Openbaar Groen in het district Saramacca zou geruime tijd sprake van een wild-west-situatie. Ambtenaren tekenen de presentielijst maar zijn afwezig. Werkzaamheden worden tot half tien verricht om daarna te schaften. Meer dan de helft van de arbeiders keert niet meer terug na half tien. De volgende morgen wordt dan getekend op de lijst. Volgens de presentielijst is dan van zeven tot drie uur in de middag gewerkt, terwijl dit in werkelijkheid helemaal niet het geval is. Een anonieme ambtenaar deelt deze informatie met Dagblad Suriname. Coördinator Kasi kan vanwege het niet beschikken over een vervoermiddel niet altijd afreizen naar Groningen om de arbeiders in de gaten te houden. Hij beschikte in het verleden wel over vervoer van de overheid, maar dit is ingetrokken. Kasi ontkende tegenover Dagblad Suriname dat de presentielijst nog steeds op eigenzinnige wijze wordt ingevuld. Volgens hem heeft de kwestie zich voorgedaan in het verleden. ‘Maar wij hebben het probleem indertijd aangepakt.’
Kasi gaf verder te kennen dat behalve de intrekking van zijn dienstvoertuig, hij geen vervoerstoelage krijgt. Toch maakt hij moeite om een keer per week aanwezig te zijn in de verschillende ressorten. ‘Maar wanneer er zich calamiteiten mochten voordoen ben ik dagelijks aanwezig.’
Dagblad Suriname sprak met subcoördinator Panchoe van het ressort Kampong Baroe, die aangeeft dat het absentieprobleem zich niet voordoet in zijn ressort. Hij legt wel uit dat de veldarbeiders na hun dagtaak, huiswaarts mogen keren. In deze gevallen betreft het arbeiders die belast zijn met pesticidenbespuiting en het ophalen van trenzen.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: