SIV viert Id Ul Fitre op zondag 19 augustus

Het hoofdbestuur van de Surinaamse Islamitische Vereniging, de SIV, stelt via diverse bekendmakingen haar leden op de hoogte dat zij gezamenlijk het Id Ul Fitre-feest zullen vieren op zondag 19 augustus.   Dit is een dag eerder dan wat officieel besloten is door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit ministerie heeft maandag 20 augustus als nationale feestdag voor de viering van dit moslimfeest, ter afsluiting van de maand Ramadaan, aangewezen. Uit ervaring weten wij dat het ministerie dit besluit neemt op basis van informatie die zij binnenkrijgt van de grote in Suriname opererende moslimgemeenschappen. Hiertoe behoren o.a. de Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV), de Madjlies Moeslimien Suriname (MMS), de Surinaamse Moslim Associatie (SMA) en de Surinaamse Islamitische Organisatie ( SIO).
Het breekpunt is steeds weer de kwestie van de benadering van het al dan niet fysiek zichtbaar zijn van de nieuwe maan. Van de Surinaamse Islamitische Vereniging, gevestigd aan de Keizerstraat, is bekend dat zij steeds werken met statistische gegevens, verstrekt door bijvoorbeeld de Meteorologische Dienst. De SIV richt zich veel meer op wetenschappelijke informatie, die ruim van tevoren bekend is, en dus ook voorspelbaar is. Volgens de inzichten van de SIV zouden wij nu al voor het jaar 2013 en de daarop volgende jaren met gemak kunnen uitrekenen wanneer het weer Id Ul Fitre is. De tabellen met de daarin verwerkte gegevens zijn voor algemeen gebruik en dus ook voor iedereen toegankelijk. Dit in tegenstelling tot de overige groepen die de wetenschap niet als factor nummer een hanteren bij het bepalen van deze speciale dag.
Bij het overgrote deel van de moslims in Suriname wil men eerst de nieuwe maan met het blote oog kunnen waarnemen. Dit leidt jammer genoeg tot allerhande onoverzichtelijke situaties. Onze minister van Binnenlandse Zaken laat zich schriftelijk informeren en aan de hand van de binnengekomen informatie kiest hij voor de datum die het grootste gemiddelde haalt. Hij heeft, vanuit zijn optiek bekeken, geen andere keus dan de grootste groep zijn zin te geven. De SIV viert dit internationale feest, samen met haar afdelingen en zusterorganisaties in Paramaribo, Wanica, Commewijne, Para en Nickerie  op zondag 19 augustus. Het is wel het vermelden waard dat een aantal onderafdelingen van de overige verenigingen te kennen hebben gegeven dat zij ook de denkwijze van de SIV zullen volgen en dus ook op zondag  19 augustus Id Ul Fitre zullen vieren. Het hoofdbestuur van de SIV, van wie Dagblad Suriname deze informatie heeft verkregen, wenst aan de totale Surinaamse gemeenschap een van harte Id Mubarak toe.

error: Kopiëren mag niet!