First Lady doneert aan de Stichting Witsanti

Op vrijdag 10 augustus 2012 heeft de First Lady van de Repulbiek Suriname, Ingrid Bouterse – Waldring, een bezoek gebracht aan de Stichting Witsanti Educatief Centrum (SWEC), in het district Para. Aan voorzitter Bryan Swedo heeft de First Lady een aantal goederen geschonken, met name: een kopieermachine, 2 houten boekenrekken alsook 125 stuks verschillende verhaalboeken, werkboeken en schriften. De bewoners van Wit Santi waren zeer verheugd met het bezoek. Door deze geste hoeven de kinderen niet langer tientallen kilometers af te leggen naar Lelydorp voor het kopieren van schoolwerk. De voorzitter betuigde zijn erkentelijkheid, namens alle bewoners van Wit Santi, voor het wegmaken van dit ongerief. Volgens hem biedt het educatief centrum op dit moment, mede dankzij de First Lady, de best mogelijkheid aan kinderen in het inheems dorp om beter te presteren op school. De First Lady was het er helemaal mee eens toen hij benadrukte dat het centrum gekoesterd dient te worden en ten voordele gebruikt dient te worden voor de ontwikkeling van de kinderen in het dorp. Ze sprak de hoop uit dat de stichting slaagt in haar streven, om de inheemse kinderen van Wit Santi hoog op de maatschappelijke ladder te plaatsen. Hiermee kunnen ook zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons land.

error: Kopiëren mag niet!