Opnieuw certificaten voor jongeren uit speciaal onderwijs

Op woensdag  15 augustus zullen om 11 uur wederom aan 10 jongeren certificaten uitgereikt worden in het speciaal onderwijs. Twee jongeren krijgen hun tweede certificaat van de module Trappers en Trapas en acht jongeren krijgen hun derde certificaat van de module Stuur, Ketting, Verlichting en Dynamo. Deze uitreiking zal plaatsvinden bij de WINgroep aan de Walther Hewitstraat. Het gaat om jongeren van de Monkouschool, een school voor moeilijk lerende kinderen. In samenwerking met de WINgroep en het bedrijf Fietsen in Suriname zijn modules ontwikkeld om jongeren uit het speciaal onderwijs fietsen te leren repareren. Een jaar geleden is de WINgroep een samenwerking aangegaan met de Monkouschool en het bedrijf Fietsen in Suriname om dit project uit te voeren.
Het bedrijf Fietsen in Suriname geeft met zijn betrokkenheid concreet invulling aan het begrip ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. De drie samenwerkende partners beogen de kansen voor de doelgroep op de arbeidsmarkt te vergroten. Ze leren namelijk niet alleen in hun eigen tempo fietsen te repareren, maar ook samen te werken, op tijd te komen en zich netjes naar de klanten toe te gedragen. Nog te vaak wordt gedacht dat jongeren uit het speciaal onderwijs weinig kunnen. ‘Met de ‘sociale werkplaatsprojecten’ willen wij laten zien dat deze jongeren uiteindelijk hele betrouwbare en nuttige arbeidskrachten kunnen worden. Uit vele onderzoeken blijkt keer op keer dat deze medewerkers zelden ziek zijn, zich heel loyaal naar het bedrijf toe opstellen en bijna nooit te laat komen.’

error: Kopiëren mag niet!