Jarige HI schildert omrastering STS-3

Het ministerie van Handel en Industrie (HI), die op 18 augustus 2012 zijn 65ste jaardag viert, heeft een aantal activiteiten gepland zoals een sportdag, cook-out, maar ook het uitvoeren van een scholenlproject. Het gaat bij het laatstgenoemde om het schilderen van de omrastering van de STS-3 aan de Willem Campagnestraat. Met de verf die HI ter beschikking heeft gesteld, heeft de technische dienst van het Ministerie de schutting van een grondlaag voorzien, terwijl de leerlingen als leerkrachten van de school zelf tekeningen hebben aangebracht. Hierdoor springt de school direct in het oog. Minister Raymon Sapoen benadrukte tijdens de oplevering van dit project op 13 augustus 2012 dat HI met deze actie de leerlingen wilt stimuleren om zelf te ondernemen. In het kader van het jubileumjaar heeft het Ministerie een slogan gemaakt en wel: O + O = O (Onderwijs en Ondernemerschap = Ontwikkeling. Dit tegen de achtergrond om de volgende generatie gereed te maken voor duurzame ontwikkeling en ondernemerschap. Arthur Etnel, schoolhoofd van STS-3 heeft het Ministerie bedankt voor deze geste en zegt dat de school dit zal blijven koesteren en ervoor zal zorgdragen dat de omrastering in zijn originele staat blijft.

error: Kopiëren mag niet!