Castelen: “Regering Bouterse heeft gefaald in afgelopen twee jaren”

Parlementariër Guno Castelen (SPA/Nieuw Front) is niet onder de indruk van de prestaties van regering Bouterse/Ameerali gedurende 12 augustus 2010 tot en met 12 augustus 2012. Zij heeft volgens Castelen gefaald en verdient een onvoldoende, omdat van de meerdere beloften bitter weinig zou zijn waargemaakt en het volk zou zijn verarmd.
“Wij zien dieptepunten zoals verarming van de bevolking middels de verhoging van de government take (benzineprijzen), het aannemen van de amnestiewet en het neerknallen van verdachte burgers zonder een rechtsproces”, zegt Castelen.  Zoals hij aangeeft kenmerkt het kabinet Bouterse zich door slechte coördinatie van beleid en corruptie. “Het is een beleid gericht op patronage, verdeel, heers en intimidatie. De voorlichting heeft meer de vorm van propaganda en brainwashing dan een transparant en informatief karakter. Daarnaast is aan meerdere Surinamers de gelegenheid om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land ontnomen, door hen te ontzetten uit hun functie. De mammoetcontracten waarover vicepresident Robert Ameerali zoveel kabaal heeft gemaakt, zijn in stand gehouden. Er zijn ergere contracten gesloten voor familie en vrienden. Ministers zijn naar huis gestuurd of van ministerie veranderd, terwijl er slechte ministers zijn gehandhaafd”, weet Castelen.
De NF-parlementariër vindt het positief dat de huidige regering het prudent monetaire en financieel beleid van regering Venetiaan/Sardjoe continueert. Het leidt tot monetaire stabiliteit en gecombineerd met de hoge wereldmarktprijzen voor mijnbouwproducten tot verdere economische groei. Ook de verhoging van AOV en kinderbijslag heeft een positief tintje, echter is het jammer dat voor de jongeren bitter weinig is gedaan.
Castelen vindt dat de regering Bouterse de komende jaren moet werken aan een rechtvaardige verdeling van de economische groei. De nadruk moet gelegd worden op een sociaal zekerheidsstelsel, natievorming zonder intimidatie en partijpolitieke doelen, koopkrachtverbetering van de lage en midden inkomensgroepen, het respecteren van democratische principes, het versterken van de positie van kleine en middelgrote bedrijven en het veilig stellen van staatsbedrijven. Ook moeten betere buitenlandse partners voor Suriname worden gekozen, “anders zullen we worden verweten dat “birds of a feather fly together””. “De droomdoelen van de regering Bouterse en het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) moeten uiteindelijk ook bijgesteld worden naar realistische en haalbare mogelijkheden op basis van capaciteiten van het land. Daarnaast moeten uitgaven die leiden tot niets, bijvoorbeeld betreffende de Carolinabrug, en misslagen op diplomatieke posten tot het verleden gaan behoren. We zouden zo kunnen doorgaan, maar ik denk dat ook de zwakke politieke constellatie een zorg is van nationale aard”, aldus Castelen.

error: Kopiëren mag niet!