Laptop cadeau voor alle bestgeslaagden

De afdeling Blauwgrond van de Nationale Democratische Partij (NDP) geeft met ondersteuning van de Stichting Ontwikkeling Geyersvlijt en Omgeving (Stogo) en het bedrijfsleven een laptop cadeau aan elke bestgeslaagde in stad, district
en binnenland. Dit gebeurt naast de 150 schoolpakketten die jaarlijks worden verdeeld onder minder draagkrachtige scholieren, in het ressort Blauwgrond.
Coördinator Patah Pawiroredjo van NDP Blauwgrond hoopt dat het initiatief
een positieve bijdrage levert aan de schoolprestaties van de leerlingen. “Hiermee willen we hen een impuls geven om te presteren, kennis te blijven vergaren en vertrouwd te raken met informatie- en communicatietechnologie (ict) in het onderwijs.” Patah wijst erop dat jongeren een belangrijke doelgroep zijn van de regering en dat ontwikkeling van en voor de jonge generaties prioriteit heeft in het beleid. De initiatiefnemers ondersteunen met dit project één van de voornemens van de regering, zoals opgenomen in het Nationaal Ontwikkelingsplan 2012 – 2016. “Onderwijs is het middel om ontwikkeling te stuwen, om mensen uit te dagen hun kennis te vergroten en om bij te dragen aan de diverse ontwikkelingssectoren. Vast staat dat de voorgenomen onderwijshervormingen en de talrijke mogelijkheden die de ICT biedt, hieraan zullen bijdragen”, zegt Pawiroredjo.
De NDP-coördinator benadrukt dat een nauwe samenwerking tussen
beleidsmakers, opvoeders, het bedrijfsleven en vooral de leerlingen en
leerkrachten, die mee moeten gaan met de veranderingen in het onderwijs
en de technologie, onmisbaar is. De laptops zullen worden aangeboden aan
first lady Ingrid Bouterse-Waldring, ondervoorzitter van Stogo. Zij zal de
laptops overdragen aan de districtscommissarissen die deze op hun beurt zullen overhandigen aan de bestgeslaagden in hun district.

error: Kopiëren mag niet!