MAS zal baggeren vaargeul in februari 2013 aanvangen

De regering heeft per juni 2012 de MAS toestemming verleend om het Suriname River Dredging Project (SRDP) uit te voeren. Het streven van de MAS is erop gericht om uiterlijk 1 oktober 2012 van start te gaan met het aanbestedingsproces, zodat het baggeren van de vaargeul in februari 2013 kan aanvangen. Bij ministeriële beschikking is de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) door de regering, voor het baggeren c.q. onderhoud van de vaargeul van de Surinamerivier, aangesteld als uitvoerder van het baggerproject. In dat kader heeft de MAS de nodige acties ondernomen en voorbereidingen getroffen om het Suriname River Dredging Project (SRDP) uit te voeren, gelet op het belang en de voordelen voor Suriname.
Derhalve zijn er diverse presentaties gehouden ter informering van de regering, stakeholders en andere belanghebbenden. Hierbij is het SRDP in haar aangepaste vorm en planning met mogelijke financieringsmodellen aan voornoemden gepresenteerd. Het projectgebied reikt vanaf ± 7 km ten noorden van de eerste boei bij binnenkomst (Lichtschipboei, km 0) tot Dijkveld (km 66) in de Surinamerivier. De huidige vaargeul, binnen de grenzen van het projectgebied, is niet overal even diep. Voor de scheepvaart is de meest ondiepe locatie binnen de vaargeul bepalend voor de diepgang van de schepen die de vaargeul kunnen betreden. De maximale toelaatbare diepgang van een schip is momenteel 4.5 m bij laagwater. De ondiepe plekken zijn gelegen voor de monding van de Surinamerivier, te Resolutie, te Jagtlust en ter plekke van Dijkveld.
Met een rijzing van maximaal 2,5 m (bij vloed) heeft de beperkte diepte van de vaargeul tot gevolg dat:
• Schepen vanaf een diepgang van 7 m niet volgeladen door de vaargeul kunnen navigeren;
• Schepen vanaf een diepgang van 6 m afhankelijk zijn van hoogtij om een haven in de rivier aan te doen of naar zee te varen.
Op basis van de huidige vaargeul is een ontwerp gemaakt voor de te baggeren vaargeul. Het ontwerp ziet er als volgt uit:
• De diepte van de vaargeul wordt overal minimaal bij laagwaterstand 5,5 m. De diepgang op de meest ondiepe locaties (monding, Resolutie, Jagtlust, Dijkveld) kan na het baggeren oplopen tot 8 m bij hoogwater. De vaargeul zal hiermee gemiddeld met 0,90 m worden verdiept.
• De breedte van de geul zal van 70 m tot gemiddeld 90 m breed worden en op enkele locaties
120 m. De vaargeul wordt hiermee verbreed met 20 tot zelfs 50 m.
• De hoeveelheden te baggeren specie in de vaargeul zijn ongeveer 3,5 miljoen m³ in het eerste
jaar en vervolgens 0,5 miljoen m³ per jaar.
 
Het baggeren van de Surinamerivier levert een bijdrage aan de verdere groei van de Surinaamse economie.

error: Kopiëren mag niet!