HI en Volksgezondheid praten over voorschriften

Een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid, bestaande uit minister Michel Blokland, directeur Martelise Eersel, directeur Lesly Resida en Meriam Naarendorp, waarnemend hoofd Farmaceutische inspectie, waren op bezoek bij minister Raymond Sapoen van Handel en Industrie. Het voornaamste punt van bespreking is de import van inferieure medicamenten, met alle gevolgen van dien voor de gemeenschap. Daarbij zijn ook de maatregelen in dit kader besproken, die van invloed zullen zijn op het vergunningenbeleid voor wat betreft de medische sector. Vanuit het ministerie van Handel en Industrie is aangegeven dat de vergunningsaanvragen voor winkelier zullen worden aangescherpt.
De zorg is ook uitgesproken over contactlenzen die gewoon op de rekken van supermarkten verkrijgbaar zijn en schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Een ander onderwerp van bespreking is de hygiënische voorwaarden voor bakkerijen. Er zou een nieuwe hygiënecode worden geformuleerd als voorwaarde van de liberalisatie van de broodprijs die vorig jaar is ingegaan. Bakkerijen zullen zich moeten houden aan een hygiënecode. Een concept hygiënecode is ontwikkeld door de Bakkersbond in samenwerking met stakeholders en het zal per beschikking van de minister van HI worden vastgesteld na de bevindingen van Volksgezondheid. Ook is de controle (door BOG) op de hygiënecode besproken. Het ligt in de bedoeling dat in augustus 2012 nog de finalisering van de hygiënische voorwaarden plaatsvindt en in oktober 2012 in werking treedt.

error: Kopiëren mag niet!